Mediepolitikk

Utsetter behandlingen av FM-søknader

Det er tydeligvis stor interesse for å sende radio på FM i Oslo-området. Interessen er så stor at Medietilsynet nå varsler at de vil utsette behandlingen av nye søknader inntil videre.

Som kjent er det ikke lenger lov å sende kommersiell lokalradio på FM i Oslo og andre store byer. Et stortingsvedtak i 2015 gjorde det klart at kun nisjeradio får lov til å sende på FM i storbyene etter at riksradioene slukket sine FM-sendere der i 2017.

Nisjeradio er underlagt strenge restriksjoner, blant annet kan de ikke tjene mer enn småpenger på reklame og sponsing. De får heller ikke lov til å ha samsendinger med andre lokalradioer. Alt dette for å hindre lytterflukt fra de store riksdekkende aktørene som NRK, P4 og Radio Norge ( Bauer ).

Medietilsynet og NKom har nå satt i gang flere tilsyns-saker mot Metrogruppen. Myndighetene mener at Metro bryter regelverket om nisjekanaler, mens Metro selv hevder at de følger lovens bokstav.

Dette er bakgrunnen for at Medietilsynet nå vil utsette behandlingen av nye søknader om å sende på FM i Oslo. Det står ikke konkret hvem og hvor mange søknader de har fått, men utfra pressemeldingen de har sendt ut ( se nedenfor ) er det tydeligvis en del interesse:

Medietilsynet har for tiden et pågående radio-tilsyn på FM i Oslo og omegn med de særskilte vilkårene som nisjekonsesjonærene er underlagt i slukkeområdet. Tilsynssakene knytter seg til sendernett: 02-03.00, 02-05.00 og 06-05.00.

Medietilsynet avventer på denne bakgrunn behandling og tildeling av konsesjoner på sendernett 02-03.00, 02-05.00 og 06-05.00 inntil tilsynssakene er gjennomført og avsluttet. Det samme vil gjelde for eventuelle søknader om overføring av gjeldende konsesjoner til andre aktører.

Slukkeområdene i Oslo og omegn omfatter følgende konsesjonsområder: 02-03 (Asker, Bærum), 02-04 (Nesodden), 02-05 (Ski, Oppegård), 03-01 (Oslo), 03-02 (Stor-Oslo) og 06-05 (Hurum og Røyken). For radioer som sender på FM i disse områdene gjelder et forbud mot sam- og videresending og begrensninger i hvor store kommersielle inntekter radioen kan ha i løpet av ett år.

Utenfor storbyene er det fortsatt fritt frem for lokalradio på FM og Norsk lokalradioforbund går inn for at dette skal fortsette også etter at konsesjonene løper ut i 2022.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar