Christoffer Pederssen er politisk rådgiver for Fremskrittspartiet.
Mediepolitikk

VALG 2017: Frp vil ha en mer plattformnøytral mediestøtte

Fremskrittspartiet mener lokalradio må få fortsette på FM etter 2022, og mener også at lokalradioene må få benytte ledige frekvensressurser på FM til å utvide eget nedslagsfelt. Partiet er også for en mer nøytral mediestøtte.

For å kartlegge hvordan partiene vil styrke og revitalisere lokalradiobransjen har Norsk Lokalradioforbund invitert de åtte stortingspartiene til å besvare en flere relevante spørsmål som vedrører lokalradio. Christoffer Pederssen er politisk rådgiver i familie- og kulturfraksjonen og svarer slik på vegne av Fremskrittspartiet:

– På hvilken måte vil Fremskrittspartiet arbeide for å sikre at alle lokalradioer som ønsker det, får anledning til å ta del i det digitale radioskiftet?

– Omtrent halvparten av dagens støtteordning for lokalkringkasting, skal gå til digitaliseringen av lokalradiosektoren, frem til denne har nådd et tilfredsstillende nivå. Fremskrittspartiet har ikke tatt standpunkt til om vi ønsker å endre eller styrke denne ordningen.

– Hvordan vil Fremskrittspartiet bidra til å styrke lokalradioenes evne til å drive god, viktig og lokal innholdsproduksjon?

– Fremskrittspartiet ønsker å la lokalradioer få lov til å utnytte ledige frekvensressurser på FM etter 2022, samtidig som vi ønsker en mer nøytral mediestøtte.

– Vil Fremskrittspartiet arbeide for at mediestøtten gjøres nøytral i ordets bredeste forstand, slik at denne også omfatter lokalradio?

– Fremskrittspartiet er prinsipielt motstandere av å finansiere mediebedrifter med offentlige subsidier. I den grad vi er tilhengere av en mediestøtte så mener vi at den gjøres nøytral i størst mulig grad, og treffe i et bredest mulig blant aktører. Det er viktig for samfunnsdebatten og sikre et bredt mediemangfold, fordelt over flere aktører og kanaler.

– Vil Fremskrittspartiet tilrettelegge for at de lokalradioer som ønsker det, kan få fortsette på FM etter 2022?

– Ja, ved å la de utnytte ledige frekvensressurser, etter at de nasjonale aktørene har forlatt FM-båndet.

– Mener Fremskrittspartiet at lokalradio bør få utnytte ledige frekvensressurser på FM, når de nasjonale aktørene forlater FM-båndet?

– Ja, dette er viktig for å bevare en stor del av mediemangfoldet. Mange mennesker har et forhold til sin lokalradio, og vi ønsker å gi de muligheten til å fortsatt sende på FM  båndet, og gi de mulighet til å utvide sin nedslagsfelt med å utnytte ledige frekvenser på FM nettet etter 2022.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar