Mediepolitisk talsmann i Høyre, Kårstein Eidem Løvaas. (Foto: Høyre)
Mediepolitikk

VALG 2017: Høyre vil legge om ordningen med statlig mediestøtte

Høyre har programfestet at de vil gjennomgå den statlige støtten til mediene og anser innspillene som Norsk Lokalradioforbund har gitt som uvurderlige i det kommende arbeidet for å sikre en forsvarlig overgang til fremtidens mediestøtte.

For å kartlegge hvordan partiene vil styrke og revitalisere lokalradiobransjen har forbundet invitert de åtte stortingspartiene til å besvare en flere relevante spørsmål som vedrører lokalradio. Høyre frastår fra å svare konkret på forbundets spørsmål, men partiets mediepolitiske talsmann, Kårstein Eidem Løvaas sier følgende i en e-post til Norsk Lokalradioforbund:

– Høyre ser behov for en større gjennomgang og omlegging av hele mediestøtten. Dagens ordninger er i altfor stor grad tilpasset gårsdagens teknologi og brukervaner. Mediene utgjør demokratiets infrastruktur, og vi står midt i en stor omstilling som vi er nødt til å klare for å ivareta denne.

– Vi har gjennomført en rekke grep i regjering, slik som å gjennomføre overgangen fra FM til DAB, innføre nullmoms for elektroniske nyheter og arbeide for å sikre en reell kommersiell konkurrent til NRK. Vi ga lokalradiosektoren utenfor storbyene vederlagsfri konsesjonsforlengelse på FM i fem år. Videre, liberaliserte vi også rammevilkårene, blant annet ved å fjerne en rekke konsesjonsspesifikke krav. I 2016 fastsatte vi nye regler for tilskudd til lokalkringkasting. Disse endringene åpner blant annet for tilskudd til digitaliseringstiltak, og om lag halvparten av midlene ble øremerket til digitalisering av lokalradio. Vårt arbeid er dog ikke i mål. Derfor nedsatte vi et Mediemangfoldsutvalg, og derfor har vi blant annet programfestet at vi vil gjennomgå den statlige støtten til mediene og sikre åpen digital infrastruktur.

– Innspillene som Norsk Lokalradioforbund har gitt, er uvurderlige i det kommende arbeidet vi må gjøre for å følge opp NOU 2017:7 for å sikre en forsvarlig overgang til fremtidens mediestøtte. Vi anser dette arbeidet som så viktig, grunnleggende og omfattende, at vi ikke vil ser det  som hensiktsmessig å besvare spørsmålene dere stiller separat.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.