Geir Jørgen Bekkevold er mediepolitisk talsmann i Kristelig Folkeparti
Mediepolitikk

VALG 2017: KrF åpner for å gi lokalradio mediestøtte

Kristelig Folkeparti mener lokalradio utgjør et så viktig bidrag til det norske mediemangfoldet at partiet åpner for å innlemme lokalradio i ordningen med mediestøtte. Partiet mener også at lokalradio bør få fortsette å sende på FM også etter inneværende konsesjonsperiode som løper ut 2021. Det sier mediepolitisk talsmann Geir Jørgen Bekkevold i Kristelig Folkeparti til Norsk Lokalradioforbund.

For å kartlegge hvordan partiene vil styrke og revitalisere lokalradiobransjen har forbundet invitert de åtte stortingspartiene til å besvare en flere relevante spørsmål som vedrører lokalradio. Først ut er nevnte Bekkevold i Kristelig Folkeparti.

– Rent konkret, hva vil Kristelig Folkeparti gjøre for å bevare lokalradio som fremtidige aktører i det norske medielandskapet?

– KrF er svært opptatt av lokalradioens betydning både i forhold til nærnyheter, kulturliv, identitet og beredskap. Vi har derfor fremmet forslag i Stortinget som nettopp handler om å ivareta lokalradio som aktør også gjennom forestående endringer i norsk medielandskap.

– På hvilken måte vil Kristelig Folkeparti arbeide for å sikre at alle lokalradioer som ønsker det, får anledning til å ta del i det digitale radioskiftet?

– Vi har for eksempel uttrykt bekymring for at lokalkringkastingen måtte ta en urimelig del av den økonomiske byrden overgangen til DAB-nettet medfører, men dette var vi alene om i Stortinget. Fremover vil det være viktig for oss å få på plass konkrete støtteordninger som gjør overgangen så enkel som mulig for lokalradiobransjen.

– Hvordan vil Kristelig Folkeparti bidra til å styrke lokalradioenes evne til å drive god, viktig og lokal innholdsproduksjon?

– KrF vil ha en overgangsordning for lokalkringkasting som støtter lokalradioer i overgangen til DAB frem til digitaliseringen av lokalradiosektoren har nådd et tilfredsstillende nivå. Økt tilskudd til forbundene, programvirksomhet, kompetansehevende prosjekter og utviklingsprosjekter vil bidra til at det gode og allsidige tilbudet som gis rundt om i landet kan fortsette.

– Vil Kristelig Folkeparti arbeide for at mediestøtten gjøres nøytral i ordets bredeste forstand, slik at denne også omfatter lokalradio?

– Ja, KrF er åpne for å se på mediestøtten i bred forstand. Vi mener infrastrukturkravet, slik det er nedfelt i grunnlovens paragraf 100, forplikter myndighetene til å ivareta mediemangfoldet. Her er lokalradioene en viktig aktør.

– Vil Kristelig Folkeparti tilrettelegge for at de lokalradioer som ønsker det, kan få fortsette på FM etter 2022?

– Ja, dette foreslo vi allerede i 2015, fordi vi mener den femårige forlengelsen som lokalradio har fått innvilget ikke nødvendigvis er tilstrekkelig. Alle lokalradiokonsesjonærer som eier og drifter sine FM-nett uten kostnader for det offentlige, bør få fortsette å sende på FM, også etter vedtatt slukkedato.

– Mener Kristelig Folkeparti at lokalradio bør få utnytte ledige frekvensressurser på FM, når de nasjonale aktørene forlater FM-båndet?

–  Ja, men samtidig er det viktig at lokalradiobransjen også får den støtten som er nødvendig for på sikt og komme over på DAB-nettet.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar