Partileder i Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson (Foto: Miljøpartiet De Grønne)
Mediepolitikk

VALG 2017: MDG vil sikre midler for å opprettholde et mediemangfold

Miljøpartiet De Grønne mener at lokalradioene er viktige for samfunnsdebatten, for lokale kulturaktører og som lokale informasjonskanaler, og må gis mulighet til å forbli relevante. Partiet vil derfor opprette en innovasjonsordning der deler av mediestøtten brukes til å stimulere nyskaping, et mer variert nyhetsbilde og bruk av ny teknologi.

For å kartlegge hvordan partiene vil styrke og revitalisere lokalradiobransjen har forbundet invitert de åtte stortingspartiene til å besvare en flere relevante spørsmål som vedrører lokalradio. Slik svarer partileder i Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson på vegne av partiet.

– Rent konkret, hva vil Miljøpartiet De Grønne gjøre for å bevare lokalradio som fremtidige aktører i det norske medielandskapet.

– De Grønne mente det ville vært fornuftig å vente med å slukke FM-nettet og stemte blant annet for å be regjeringen innhente en ny ekstern vurdering av DAB-dekningen, samt sikkerheten rundt nettet. Der overgangen til digitale kanaler medfører uforholdsmessig store utgifter for lokalradioene, vil vi se på hvordan dette kan håndteres. Da stortingsmeldinga om rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet ble behandlet på Stortinget, stemte vi for å be regjeringen vurdere både om beløpet var tilstrekkelig og om støtteordningen kunne finansieres på en annen måte enn å bruke støtteordningen for lokalkringkasting.

– På hvilken måte vil Miljøpartiet De Grønne arbeide for å sikre at alle lokalradioer som ønsker det, får anledning til å ta del i det digitale radioskiftet?

– Miljøpartiet De Grønne vil videreføre mediestøtten som sikrer mangfold av utgivelser lokalt, regionalt og nasjonalt, og gradvis vri støtten over til digitale kanaler. I vårt alternative statsbudsjett øker vi produksjonstilskuddet med 45 millioner for å verne om mediemangfoldet og en norsk offentlighet med mange ulike stemmer. Vi mener det er riktig at Medietilsynet i 2017 har prioritert investeringsstøtte til digitalisering av lokalradio.

– Hvordan vil Miljøpartiet De Grønne bidra til å styrke lokalradioenes evne til å drive god, viktig og lokal innholdsproduksjon?

– Lokalradioene er viktige for samfunnsdebatten, for lokale kulturaktører og som lokale informasjonskanaler, og må gis mulighet til å forbli relevante. Vi vil opprette en innovasjonsordning der deler av mediestøtten brukes til å stimulere nyskaping, et mer variert nyhetsbilde og bruk av ny teknologi.

– Vil Miljøpartiet De Grønne arbeide for at mediestøtten gjøres nøytral i ordets bredeste forstand, slik at denne også omfatter lokalradio?

– Vi mener at det må sikres midler til å opprettholde et mediemangfold, og er åpne for ulike måter å organisere dette på.

– Vil Miljøpartiet De Grønne tilrettelegge for at de lokalradioer som ønsker det, kan få fortsette på FM etter 2022?

– Dette vil vi måtte vurdere når 2022 nærmer seg og vi vet mer om hvilke samfunnsinteresser som har behov for å benytte seg av FM-nettet; men det kan tenkes at også lokalradioene på sikt bør benytte mindre plasskrevende løsninger, slik at frekvensressursene kan deles mellom flere som vil kunne ha behov for dem. I så fall mener vi at det naturlig å videreføre investeringsstøtte til digitalisering av lokalradio.

– Mener Miljøpartiet De Grønne at lokalradio bør få utnytte ledige frekvensressurser på FM, når de nasjonale aktørene forlater FM-båndet?

– Dette kan være aktuelt i en overgangsperiode, men det kan tenkes at også lokalradioene på sikt bør benytte mindre plasskrevende løsninger, slik at frekvensressursene kan deles mellom flere som vil kunne ha behov for dem.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar
  • Var skulle norsk lokalradio behöva klämma ihop sig och dela frekvenser. Allt blir ju tvärtom. Liksom flera andra politiker pratar Rasmus Hansson i nattmössan om FM. Det finns idag gott om frekvensutrymme på FM-bandet och när rikskanalerna har lämnat FM finns det ju ännu mer plats för lokalradio. Det finns heller inga andra användningsområden för FM-bandet än just rundradio (broadcasting) så länge grannländerna fortsätter sända på FM.
    Finland och Sverige fortsätter på FM liksom flertalet av världens 220 länder. MDG bör notera att systerpartiet i Sverige var tillsammans med Centerpartiet de som tydligast motsatte sig förslaget om att ersätta FM med DAB+ Som bekant ledde detta til att enig riksdag lade förslaget i papperskorgen.