Illustrasjon: Pål Lomeland
Mediepolitikk

VALG 2017: Slik vil partiene styrke lokalradio

Som resten av medie-Norge har også lokalradio i Norge gjennomgått svært krevende år. Konsekvensen for bransjen har vært et betydelig aktørfrafall og en stor reduksjon i antall arbeidsplasser. Midt oppe i dette står norsk lokalradio med beina solid plantet i et teknologiskifte som den ikke har bedt om selv.

For å bringe klarhet i hva partiene mener i viktige saker som omhandler lokalradio, har Norsk Lokalradioforbund invitert de åtte stortingspartiene til å svare på en rekke relevante problemstillinger.

Synkende inntekter, hardere konkurranse i lokalmarkedet, bredere kanaltilbud i kringkastingssektoren og ny kringkastingsteknologi, gjør at lokalradio står overfor noen krevende veivalg i tiden som kommer.

Selv om norske lokalradiostasjoner utgjør et vesentlig bidrag til norsk medieflora og er en meget viktig brikke i den lokalt forankrede og brede samfunnsdebatten, har bransjen sjelden eller aldri hatt noen markant plass i partienes mediepolitikk eller partiprogram.

Hva vil partiene gjøre for å sikre lokalradio som fremtidige aktører i det norske medielandskapet? Bør lokalradio tildeles pressestøtte på lik linje med lokalaviser? Og vil partiene tilrettelegge for at de lokalradioer som ønsker det, kan få fortsette på FM etter 2022?

Svarene på disse og andre relevante bransjespørsmål presenteres her på lokalradio.no i tiden frem til valget.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.