Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad. (Foto: Senterpartiet)
Mediepolitikk

VALG 2017: Sp vil styrke bevilgningene til lokalradio

Senterpartiet er positive til at lokalradio kan fortsette på FM etter 2021 og vil sørge for å trygge økonomien i mediebedriftene, herunder også lokalradio.

For å kartlegge hvordan partiene vil styrke og revitalisere lokalradiobransjen har forbundet invitert de åtte stortingspartiene til å besvare en flere relevante spørsmål som vedrører lokalradio. Slik svarer Senterpartiets parlamentariske leder og mediepolitisk talsperson, Marit Arnstad på vegne av partiet.

– Rent konkret, hva vil Senterpartiet gjøre for å bevare lokalradio som fremtidige aktører i det norske medielandskapet?

– Senterpartiet er opptatt av å sikre mediemangfoldet, herunder lokalradio, som i likhet med lokalaviser betyr mye for lokalbefolkningen når det gjelder informasjon, underholdning og nyheter med lokalt innhold. Lokalradio har også en viktig funksjon når det gjelder varsler og beredskapsinformasjon. Senterpartiet savnet omtale og vurdering av konkrete tiltak for lokalradio i Mediemangfoldsutvalgets innstilling og vil derfor vurdere nærmere hvordan lokalradio best kan ivaretas framover i den videre oppfølgingen av utvalgets innstilling.

– På hvilken måte vil Senterpartiet arbeide for å sikre at alle lokalradioer som ønsker det, får anledning til å ta del i det digitale radioskiftet?

– Gjennom å styrke bevilgningene over statsbudsjettet til investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio.

– Hvordan vil Senterpartiet bidra til å styrke lokalradioenes evne til å drive god, viktig og lokal innholdsproduksjon?

– Dette henger sammen med neste spørsmål. Dersom produksjonsstøtten skal inkludere lokalradio, så er det naturlig at det knyttes vilkår og programforpliktelser, i likhet med dagens pressestøtte. Dette vil kunne styrke den innholdsproduksjonen og styrke mediemangfoldet lokalt.

– Vil Senterpartiet arbeide for at mediestøtten gjøres nøytral i ordets bredeste forstand, slik at denne også omfatter lokalradio?

– Senterpartiet vil sikre både det riksdekkende, regionale og lokale mediemangfoldet. I den forbindelse er det avgjørende å trygge økonomien i mediebedriftene, blant annet gjennom å styrke pressestøtten. Senterpartiet vil i den videre oppfølgingen av mediemangfoldsutvalgets innstilling vurdere innretningen av dagens mediestøtte og se hvordan produksjonsstøtten (pressestøtten) kan utvides til å gjelde flere medier.

– Vil Senterpartiet tilrettelegge for at de lokalradioer som ønsker det, kan få fortsette på FM etter 2022?

– Det vil vi måtte vurdere nærmere når utredningene om videre bruk av FM-nettet foreligger. Senterpartiet er i utgangspunktet positive til at lokalradio kan sende på FM-nettet også etter at den forlengede konsesjonsperioden er over, men det er nødvendig å se dette i sammenheng med andre samfunns- og beredskapsbehov.

– Mener Senterpartiet at lokalradio bør få utnytte ledige frekvensressurser på FM, når de nasjonale aktørene forlater FM-båndet?

– Ja, i den grad de frigjorte frekvensene ikke skal benyttes til andre prioriterte og samfunnsviktige funksjoner.

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar