Sosialistisk Venstrepartis talsmann i kulturpolitiske saker er Bård Vegar Solhjell (Foto: Sosialistisk Venstreparti)
Mediepolitikk

VALG 2017: SV er positiv til pressestøtte for lokalradio

Sosialistisk Venstreparti mener lokalradio er viet for liten plass i diskusjonen rundt tiltak for å sikre mediemangfold. Partiet er positiv til å å innlemme lokalradio i ordningen med pressestøtte og vil også vurdere å etablere andre støtteordninger for bransjen.

For å kartlegge hvordan partiene vil styrke og revitalisere lokalradiobransjen har Norsk Lokalradioforbund invitert de åtte stortingspartiene til å besvare en flere relevante spørsmål som vedrører lokalradio.

Sosialistisk Venstreparti velger å ikke svare konkret på forbundets spørsmål. Deres talsman i kulturpolitiske saker, Bård Vegar Solhjell gir følgende generelle vurdering av lokalradios rolle i et fremtidig medielandskap:

– Lokalradioene er en helt sentral del av mediemangfoldet i Norge. Det er derfor beklagelig at det ikke ble vurdert tiltak for å styrke lokalradioene i Mediemangfoldsutvalgets rapport. Det vil imidlertid ikke stoppe oss fra å iverksette tiltak for å styrke lokalradioenes stilling i neste periode. Men det gjør at innspill fra lokalradioene selv blir enda viktigere for å sikre en god politikk på dette feltet.

– Det er et offentlig ansvar å tilrettelegge for mediemangfold, og vi vil sørge for å styrke lokalradioene som en del av dette. Det er flere tiltak som vi synes er interessante. Å ta lokalradio inn i pressestøtten er noe vi ser positivt på. Vi har også tatt til orde for å etablere ulike former for støtteordninger for lokalaviser, og det er ingen grunn til at lokalradioer skal utelates fra slike ordninger. Vi ser også positivt på å la lokalradioer bruke FM-båndet etter 2022.

– Å ivareta mediemangfoldet blir en av de viktigste oppgavene for en ny kulturminister. Det er en av de store utfordringene på det kulturpolitiske feltet, og lokalradioene har fått for liten plass i diskusjonen rundt tiltak for å sikre mediemangfold. Vi ser derfor frem til å endre på dette med en ny regjering som plasserer kulturpolitikken i sentrum, ikke i periferien som denne regjeringen har gjort.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar