Morten Wold Foto: Frp
Mediepolitikk

Vedtok fortsatt lokalradio på FM

Som ventet vedtok Fremskrittspartiet denne helgen av lokalradioene bør få fortsette på FM også etter 2021. Dette er i tråd med det Norsk lokalradioforbund ønsker. 

FrPs landsmøte vedtok i går at landets lokalradioer skal få lov å fortsette å sende på FM-nettet, også etter 2022.

– Dette viser at Fremskrittspartiet tar folk flest på alvor. Nå skal vi argumentere for at FM-båndet må få leve videre, og håper på politisk gjennomslag for det, sier Morten Wold, mediepolitisk talsperson i partiet.

I 2011 ble det besluttet å stenge FM-nettet og satse på DAB. Fremskrittspartiet var det eneste partiet på Stortinget som stemte imot dette. Det ønsket har partiet også senere gjentatt i Stortinget. Nå slår altså FrPs landsmøte fast at det ønsker at landets lokalradioer skal kunne nå ut til sine lyttere gjennom FM-båndet også i fremtiden – og ikke tvinges over på DAB, slik Stortinget har bestemt.

I 2016 ble saken om slukking FM-nettet igjen tatt opp i Stortinget i 2016. Mens Senterpartiet foreslo å utsette slukkingen, var FrP klar på at slukkingen overhode ikke burde finne sted.  FrP fremmet derfor et forslag om å stoppe slukkingen.

Morten Wold, mediepolitisk talsperson for FrP, støttet forslaget. Han mener overgangen til DAB har vært forhastet og lite gjennomtenkt.

– Videre sending på FM-nettet vil bidra til å sikre et større mediemangfold, gi større muligheter for lokal nyhetsproduksjon og bidra til at flere av lokalradiostasjonene fortsatt kan eksistere, sier Wold.

– Fremskrittspartiet har hele tiden ment at DAB er et feilspor. Land rundt oss har droppet denne teknologien, og venter på neste steg i utviklingen. Det burde vi også gjort her i landet. Det er også meningsløst å tvinge folk til å skifte ut millioner av radioer, både i private hjem, på hytter, i biler og i båter – for å få tilgang til DAB-sendingene. Det er ikke akkurat fornuftig bruk av ressurser, sier Wold.

Han peker også på FM-båndet som viktig når det kommer til beredskap og sikkerhet:

– Mange steder er DAB-dekningen dårlig. FM-sendinger når ut alle steder. I en situasjon der det vil være naturlig å bruke radio for å kringkaste meldinger knyttet til beredskap og sikkerhet, vil man via FM-nettet være sikret å nå ut til flest mulig, sier Wold.

 

Resolusjonen som ble vedtatt:

1. Behold FM-nettet til lokalradio

Forslagsstiller: Oslo FrP

Frp har hele tiden vært imot å stenge FM-nettet. Stengingen har kostet lytterne om lag 20 milliarder.

Enkelte mindre kommersielle radiostasjoner ble i desember 2017 tvunget av Medietilsynet til å stanse sine FM-sendinger. Dette gjorde at Radio Metro, Radio Rox og The Beat måtte stenge i Oslo, i tillegg Radio Sandnes. Disse utgjorde bare 1,4 % av radiolytterne, og totalt utgjør disse sammen med mindre lokalradioer 4 % av radiolytterne. Allikevel var begrunnelsen å hindre konkurranse med de de store DAB-kanalen NRK, P4 og Radio Norge.

De mindre ikke-kommersielle lokalradioene må stenge fra 2022. De færreste av disse har økonomi til å sende på DAB. Samtidig er det nå tilgjengelig masse frekvenser for FM sending som ifølge internasjonale avtaler ikke kan brukes til annet enn radio. Lokalradioene har egne radiosendere, slik at dette ikke gir noen kostnader for samfunnet.

I sin politiske plattform vil den nye regjeringen:
• Opprettholde mediemangfoldet og muligheten for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud.
• Arbeide for at NRK i minst mulig grad svekker aktivitetsgrunnlaget til medier som henter sine inntekter i markedet.

Hvis vi tillater videre sending på FM vil vi sikre både mediemangfoldet, gi mulighet for lokal nyhetsproduksjon, sikre at stasjonene kan stå på egne ben økonomisk uten offentlig støtte, og sikre at de kan konkurrere med NRK og andre kanaler.

Fremskrittspartiets landsmøte ber våre stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer arbeider for at:
• Ledige FM-frekvenser må kunne brukes av lokalradio
• Senderstyrken på FM-stasjoner kan økes betydelig
• Inntektsbegrensningene på FM-stasjoner oppheves
• Forbudet mot videresending og samsending oppheves
• Nåværende FM-lisenser forlenges ut over 2022
• Det tillates nye lokale aktører på FM

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar