Mediepolitikk

Vil ha ledige frekvenser til lokalradio

Når rikskanalene forsvinner fra FM-båndet neste år bør de ledige frekvensene kunne benyttes av lokalradio. Det mener Norsk Lokalradioforbund, som også krever økning av tilskudd og slutt på detaljregulering av bransjen. 

Norsk Lokalradioforbund har nylig levert sitt innspill til Mediemangfoldsutvalget, et utvalg som skal utrede hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet og modeller som kan finansiere andre statlige bidrag til et vitalt demokrati og en mangfoldig medieoffentlighet.

– Norsk lokalradioforbund kan ikke akseptere at radiobransjens utvikling hindres, og krever at det skal bli konkurransedyktige vilkår også for lokalradio. Vi krever at myndighetene anerkjenner lokalradio som en viktig del av mediemangfoldet. Dette må ikke bare komme til uttrykk gjennom ord, men ved handling gjennom mindre regulering, å gi bransjen kontinuitet,  og generelt bedre rammevilkår, heter det fra Norsk Lokalradioforbund.

Blant de mer konkrete kravene påpeker forbundet at det nå blir mange ledige frekvenser på FM-båndet, som følge av at rikskanalene slukker sine FM-sendere i løpet av neste år. Disse frekvensene bør kunne brukes av lokalradio i fremtiden, mener forbundet:

– Frekvenser som frigis på FM-nettet når de nasjonale radioaktørene forlater FM må kunne tas i bruk av eksisterende lokalradio. Nye aktører lokalt kan også slippe til slik at bransjen kan revitaliseres, skriver forbundet i sin uttalelse. NLR påpeker at frekvensene ikke kan brukes til annet enn radio og at man tidligere har begrenset bruken av plasshensyn:

– Selv om FM-frekvenser ikke lenger representerer en begrenset ressurs, velger myndighetene i en ny konsesjonsperiode å videreføre den samme restriktive praksisen. Dette kan derfor ikke lenger begrunnes i objektive forhold, som for eksempel knapphet på frekvenser, men i mediepolitiske avveielser. Det kan ikke være norske myndigheters oppgave å beskytte store internasjonale aktører fra konkurranse. Det kan heller ikke være en myndighetsoppgave å hindre lokale medier å ta i bruk slike ressurser og på den måten svekke mediemangfoldet, mener NLR.

Norsk Lokalradioforbund er også oppgitt over at tilskuddsordningen for lokalkringkasting i praksis har blitt redusert ved at halvparten av pengene blir satt av til digitalisering av lokalradio. Forbundet er positiv til støtteordning for digitalisering, men påpeker at denne måten å gjøre det på går ut over både den redaksjonelle aktiviteten og kutter direkte i driftsstøtten for etniske minoritetsradioer og forbundet selv.

– Rammene for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier må økes. For å muliggjøre en større satsning på omfattende radioproduksjoner, må støtten til programproduksjon, utviklingsprosjekter og kompetansehevende opp på minimum samme nivå som før forskriftsendringen trådte i kraft. Driftstilskudd til radioer rettet mot språklige og etniske minoriteter må forsterkes for å hindre at denne delen av radiobransjen desimeres og blir  borte. Videre er det svært nødvendig og viktig at støtteordningen for digitalisering av lokalradiosektoren styrkes ytterligere, skriver forbundet.

Ettersom dette er et innspill til mangfold, reagerer Norsk lokalradioforbund sterkt på at 23 lokalradioer i de større byene blir tvunget av lufta på FM som følge av digitaliseringen, med eneste begrunnelse fra myndighetene at de kan stjele lyttere fra de store kanalene.

– Norsk Lokalradioforbund er av den klare oppfatning at det ikke er en myndighetsoppgave å bestemme teknologiplattform for medieaktører. Men det er nettopp det som er resultatet når enkelte lokalradiostasjoner med myndighetenes velsignelse tvinges bort fra den mest utbredte distribusjonsplattformen for radio. Det blir som om regjeringen skulle bestemme at det fra en gitt dato er det ikke lenger tillatt å gi ut aviser på papir, fordi avisene fra denne dato bare skal komme ut digitalt, skriver forbundet og fortsetter:

– Myndighetene ikke må detaljregulere eller kontrollere medier verken når det gjelder innhold, inntektskrav, distribusjonsplattform eller måten lokale medier ønsker å samarbeide på for eksempel ved samsending eller videresending. Bransjen må selv finner frem til samarbeidsavtaler og samarbeidsformer som kan styrke de forskjellige aktørene i lokalradiobransjen.

LES ALLE SYNSPUNKTENE FRA NORSK LOKALRADIOFORBUND HER

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar