Mediepolitikk

Vil ikke bruke Riksblokk II til digital lokalradio

Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) foreslår å bruke Riksblokk II til riksdekkende digital radio også videre framover. Forslaget tillater ikke at nettet skal deles opp i adskilte regioner og benyttes til digital lokalradio. Det er klart etter at myndighetene nå har levert sin anbefaling til Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Vi mener det er positivt for mediemangfoldet at Riksblokkk II er tilgjengelig for riksdekkende digital radio, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet til eget nettsted.

Medietilsynet og Nkom har også vurdert om Riksblokk II bør deles opp i adskilte regioner og benyttes til digital lokalradio, men har konkludert med at det ser ut til å være tilstrekkelig kapasitet i Lokalradioblokka for aktører som ønsker å etablere lokalradio på DAB.

– Dessuten ser vi at det er vanskelig for aktører som bygger ut sendernett i Lokalradioblokka å få nok leietakere å dele kostnadene med. Enda et sendernett til digital lokalradio kan derfor gjøre situasjonen mer krevende for utbyggerne, sier Mari Velsand.

Riksblokk II er ett av fire landsdekkende nett for digitale radiosendinger i Norge. Nettet var ment å dekke behovet for riksdekkende kommersielle radiosendinger når Riksblokk I ble full, og skulle også gi ekstra kapasitet til lokalradio i storbyene dersom det ikke var ledig plass i Lokalradioblokka. Mens Norkring hadde konsesjon var det liten interesse for å leie kapasitet i dette nettet, og det var kun drift i et begrenset område på Vestlandet.

Som følge av at Norkring leverte tilbake konsesjonen tidligere i år, har Medietilsynet og Nkom vurdert hvordan Riksblokk II bør brukes videre framover.

Tilsynene er nå klare med sin anbefaling, og foreslår altså at nettet også videre framover skal kunne brukes til riksdekkende digital radio. Tilsynene mener Riksblokk II bør lyses ut. Dersom flere enn én interessent melder seg, bør tillatelsene tildeles via en auksjon hvor den som byr mest penger får tillatelsene. Tillatelsene bør vare minst til 31. desember 2031.

Medietilsynet og Nkom foreslår en rekke vilkår for å få tillatelse til å bruke Riksblokk II. Blant annet foreslås krav til befolkningsdekning, tidspunkt for når anleggskonsesjonen må tas i bruk, krav om riksdekkende sendinger, mangfold på eiersiden og ulike tiltak slik at sendingene til andre kanaler ikke blir forstyrret.

Dersom ingen aktører melder sin interesse når Riksblokk II lyses ut, foreslår tilsynene å enten gjøre nettet tilgjengelig i seks måneder etter utlysningen der «først til mølla»-prinsippet gjelder, eller å holde Riksblokk II tilbake i en periode før ressursen lyses ut på nytt.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar