Trine Skei Grande Foto: Stortinget
Mediepolitikk

Vil utrede elektroniske bingoblokker

Kulturminister Trine Skei Grande er ikke avvisende, men mener at elektroniske bingoblokker også for radiobingo bør utredes grundig. 

Det kommer fram i et svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Trond Giske(Ap), som har fulgt opp sitt spørsmål om når lokalradioene kan få benytte elektroniske bingoblokker.

I dag har bingohaller lov å selge bingoblokker elektronisk, mens radiobingoblokker må skrives ut.

Mange bygderadioer ønsker salg av bingoblokker via en app på mobiltelefonen fordi en del av småstedene har mistet bensinstasjonen, kiosken, butikken og Posten, skriver Radio Nordkapp som har fulgt saken nøye.

Svaret fra Kulturministeren er som følger:

– Bingospill har i den siste tiden vært gjenstand for en større regulatorisk utvikling. Det har blant annet nylig blitt åpnet opp for deltakelse i hovedbingospill i bingohaller via internett, og da er det naturlig at departementet også utreder hvorvidt regelverket bør endres slik at det åpnes for å spille på digitale bonger for radiobingo. For å sikre en ansvarlig spillpolitikk i tråd med de føringer som Stortinget har gitt, er det viktig at spørsmålet utredes grundig.

Bakgrunnen er at Trond Giske i vinter sendte  et skriftlig spørsmål til kulturminister Trine Skei Grande:

– Hvilke hindre gjør at lokalradioer som er godkjent for å ha bingo, ikke kan selge bingoblokker digitalt?

Bakgrunnen for spørsmålet er at spillere som kjøper radiobingoblokker på nettet, i dag må skrive ut blokkene på papir for å være med i spillet.

Mange av stedene er butikkstasjonen, butikken eller Posten lagt ned. Dette fører til at mange spillere må kjøre langt for å kjøpe blokk eller blokker, skriver Radio Nordkapp.

Lokalradioer i Norge ønsker at det skal bli mulig å spille på en app.

Giske fikk først dette svaret fra kulturministeren ( utdrag):

– Lokalradioer som er godkjent for å ha bingo kan selge bingoblokker som er godkjent av Lotteritilsynet på internett. Det er følgelig ingen hindre for digitalt salg av bingoblokker. Det er imidlertid krav om at bongene må skrives ut for å kunne benyttes i bingospillet, jf. forskrift 30. november 2011 nr. 1528 om bingo (bingoforskriften) § 26 sjette ledd.

Bestemmelsen i bingoforskriften § 26 sjette ledd trådte i kraft 1. januar 2015. Før dette var det kun tillatt å selge bingobonger i et fysisk lokale (nærbutikk/kiosk). Bakgrunnen for at det ble åpnet opp for å selge bingobonger over internett var at bransjen opplevde at flere nærbutikker ble nedlagt, hvilket begrenset tilgangen til kjøp av bonger.

Deretter fulgte Trond Giske opp med følgende spørsmål:

– Ulempen for salg av bingoblokker digitalt beskrives godt av Nordkapp radio og Norsk lokalradioforbund. Vil kulturministeren – til tross for dette – fortsatt holde fast på at digitale bingokuponger må skrives ut?

Svaret fra Skei Grande var interessant for mange lokalradioer:

– Bingospill har i den siste tiden vært gjenstand for en større regulatorisk utvikling, senest i form av at det nylig ble gjennomført flere endringer i bingoforskriften. En av de viktigste endringene er at det ble åpnet opp for deltakelse i hovedbingospill i bingohaller via internett. I den forbindelse er det naturlig at vi også utreder hvorvidt regelverket bør endres slik at det åpnes for å spille på digitale bonger for radiobingo.

Dette var altså i vinter, i mai purret Giske på mer informasjon:

– Hvor langt har kulturministeren kommet i arbeidet med å legalisere digitale bingoblokker knyttet til nærradiovirksomheten?

Det er altså dette spørsmålet som nå er besvart, se svaret øverst i saken

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar