Medlemsinformasjon

Forbundet i stortingshøring

FM-forlengelse, konsekvenser av reklameforbud, digital driftsstøtte, plattformnøytral mediestøtte og avklaring omkring Riksblokk 2 var blant sakene som Norsk Lokalradioforbund løftet frem for politikerne i familie- og kulturkomiteen under mandagens høring i Stortinget.

Styreleder Aslak Skretting fra Norsk Lokalradioforbund deltok i høringen sammen med representanter for andre medieorganisasjoner. Han innledet høringen med å fortelle at branjen er svært fornøyd med at det nå ser ut til å komme et vedtak om forlengelse av dagens FM-konsesjoner fram til og med 2026. Det er et vedtak som vil gi lokalradioene stabile og forutsigbare rammevilkår i årene som kommer slik at vi fortsatt kan spille en viktig rolle for mangfold og tilgjengelighet i det norske medielandskapet.

Samtidig advarte forbundet mot konsekvensene av et foreslått totalforbud mot reklame for nisjeradioer i storbyene, og ba komiteen om å utarbeide et regelverk for lokalradio på FM som medfører at nisjeradioene i storbyene har drivverdig økonomi, også etter 2021. Forbundet viste til at en nylig gjennomført undersøkelse blant nisjeradioene synliggjør at disse allerede har svak og nedadgående økonomi. De baserer driften på inntekter med lav grad av forutsigbarhet, og har på den måten en svært sårbar økonomi. Et reklameforbud vil ha store negative konsekvenser for nisjeradioenes mulighet til å skaffe seg alternative inntekter, og at flere signaliserer at et slikt forbud vil medføre reduksjon i drift eller nedleggelse.

Driftsstøtte til anleggskonsesjonærene som bygger ut DAB, samt støtte til dekning av leiekostnader var blant tiltakene som Medietilsynet tok til orde for i deres lokalradiorapport fra mai i år. Disse anbefalingene er ikke er fulgt opp i statsbudsjettet for 2020, og forbundet ba derfor komiteen om å prioritere slik støtte for å sikre en god overgang til digital lokalradio.

Når det gjelder offentlige støtteordninger generelt, så ber forbundet om at det nye mediestøttesystemet blir mer plattformnøytralt, slik at de redaktørstyrte lokalradioene i større grad enn nå, får tilgang på viktige offentlige tilskudd på mediefeltet.

Her kan du lese forbundets høringsinnspill i sin helhet
Se høringen i opptak på Stortings-TV

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar