Medlemsinformasjon

18 nye medlemmer i Norsk Lokalradioforbund

I løpet av kort tid har Norsk Lokalradioforbund fått hele 18 nye medlemsstasjoner. Lokalradioforbundet organiserer per i dag 124 medlemsstasjoner som samlet utgjør godt over 80 prosent av alle lokalradiokonsesjonærer som antas å ha regulær drift.

De nye medlemmene fordeler seg over hele landet og er: Radio KSU 24/7, Bygderadio Vest, Radio Salem, Håpets Røst, Radio Kragerø, Radio Revolt, Radio Horten, Classico, Radio Metro Romerike, Radio Metro Østfold, HamarRadioen Hits, SolørRadioen +, Nea Radio +, Radio Metro Follo, Radio Metro Ringerrike, Radio Salten, Radio Midt-Troms og RadioTromsø Hits.

– Det er en stor glede å kunne ønske de nye lokalradioene velkommen til forbundet. Dette viser at vi som bransje står samlet for å få avklart fremtiden for norsk lokalradio, sier styreleder i Norsk Lokalradioforbund, Aslak Skretting.

Forbundet har som interesseorganisasjon vært tydelige på at lokalradiobransjen ikke er rede for en forsert FM-slukking i 2022. Lokalradioen må derfor sikres forutsigbarhet til å håndtere investeringer og driftskostnader for overgangen til digitale radioløsninger.

– Norsk Lokalradioforbund har satt i verk et omfattende arbeid for å informere politikere og forvaltning om hvordan digitaliseringen påvirker lokalradioene. Det pågår digitale utbygginger, men lokalradio er ikke rede til å klippe livlinen til FM. Det er sendinger på FM som gjør lokalradio i stand til å digitaliseres, og det er derfor det er så viktig å få avklart forlenging av FM-konsesjonene til 2031 nå. En forsert FM-slukking for lokalradio i 2021 vil slå beina under bransjen, sier Skretting.

De neste årene blir viktige for lokalradiobransjen. Selv om mye av rammeverket er på plass, står lokalradio fremdeles foran store utfordringer i tiden som kommer. En varslet mediemelding som legger føringer for lokalradios fremtid er ventet å komme tidlig i 2019.

– Den norske lokalradiobransjen har vært preget av aktørfrafall og dårlig økonomi i mange år. Gjennom forlengede konsesjoner på FM opplever man at bransjen er gitt et pusterom som har revitalisert mange av radioene. Radioene har fått en ny giv, tør å bruke ressurser på redaksjonene og samtidig investere i nye parallelle sendinger på DAB. Det er en samlet lokalradiobransje som nå arbeider for å sikre lokalradioene konsesjonsvilkår som vil bidra til å bevare det norske mediemangfoldet, også på radio.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar