Foto: dsb.no
Medlemsinformasjon

Viktig melding – lytt på radio

Onsdag 10. juni 2020 holdes det offentlig varslingsprøve for Sivilforsvaret. Signalet «VIKTIG MELDING – LYTT PÅ RADIO sendes kl 12.00. Denne gang tilrettelegges varslingen også for landets hørselshemmede.

Varslingsprøve betyr at alle lokalradioer som er tilknyttet beredskapsavtalen skal videresende NRK Dagsnytt og påfølgende distriktsnyheter samtidig og uendret på sine frekvenser.

NRK vil også omtale prøven i fjernsyn kvelden før, samt NRK radio og NRK tekst TV samme morgen. Umiddelbart etter signalet er sendt vil NRK radio lese en melding angående prøven.

Sivilforsvaret har sireneanlegg (tyfoner) for varsling av befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasin. I krig kan varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep. Rundt om i landet er det plassert ca. 1 250 varslingsanlegg, dei fleste i byer og tettsteder. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen. Sivilforsvaret prøver installasjonane to ganger i året, vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni.

Du kan finne mer informasjon om varslingsprøven på www.sivilforsvaret.no.

Den 10. juni vil flyalarmen være tilgjengelig som varsling på mobiltelefon for de som ønsker et supplement til den lydbaserte varslingen. Varsling på mobiltelefonen gir hørselshemmede taktil (vibrering) og visuell varsling, noe brukergruppen er avhengig av.

Bak tjenesten står Sandefjordselskapet Flexilarm AS, som med tillatelse fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), har utviklet applikasjonen Flexilarm som kan lastes ned gratis på Google Play og i App Store. Applikasjonen er tilgjengelig for alle som ønsker et supplement til den auditive varslingen.

“Hørselshemmede har behov for visuell og taktil varsling, dette får de ofte via hjelpemidler til bruk i det private rom. Men i det offentlige rom, blir de ofte ekskludert, eller glemt”, sier Robert Skarsbakk, daglig leder i Flexilarm.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar