Medlemsinformasjon

Forbundet ber Medietilsynet fremskynde utbetaling fra tilskuddordning

Norsk Lokalradioforbund har rettet en formell henvendelse til Medietilsynet der man ber om å fremskynde utbetaling av innvilgede støttemidler fra tilskuddsordningen for lokale lyd- og bildemedier. Bakgrunnen er at disse prosjektene, nå i stor grad vil fungere som stimulansetiltak for en bransje som er i ferd med å stoppe helt. 

Norsk Lokalradioforbund er svært bekymret for den økonomiske helsen til våre medlemmer som følge av den ekstraordinære situasjonen som preger samfunnet. Lokalradioer en svært sårbar bransje som mangler tilgang på mange av de offentlig etablerte mediestøtteordningene. Når inntektsstrømmen stopper opp på grunn av plutselig bortfall av økonomiske ytelser, er det de minste aktørene som rammes aller hardest.

Der andre medier nå advarer mot at det kan gå mot permitteringer, er lokalradioene allerede godt i gang med å permittere ansatte. Samtidig har et femtitalls lokale radiostasjoner med et særlig lovpålagt beredskapsansvar økt sin beredskap og satt i verk en rekke administrative og redaksjonelle tiltak for å sikre at viktig og riktig informasjon når ut til innbyggerne, i forbindelse med den pågående krisesituasjonen.

Lokalradio har sammen med andre medier en svært viktig og kritisk samfunnsfunksjon, i form av faglig og uavhengig formidling av informasjon. Forutsetningen for at lokalradio skal kunne ivareta slike funksjoner og sin beredskapsplikt, er at de er operative. Stadig flere melder nå om at det iverksettes tiltak som er begrensende for evnen til å opprettholde sendinger og redaksjonell produksjon, på et akseptabelt nivå.

Norsk Lokalradioforbund har derfor bedt Medietilsynet om å fremskynde utbetaling for innvilgede søknader fra tilskuddordningen for lokale- lyd og bildemedier. Forbundet har også tatt til orde for at forskuttering av innvilget støttebeløp, økes fra 50 til minst 75 prosent for de typer prosjekter, der andre rate utbetales etter sluttført prosjekt.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar