Medlemsinformasjon

Forbundet i stortingshøring om statsbudsjettet

Familie og kulturkomiteen avholdt sist mandag en åpen høring om budsjettforslaget for 2019, der ordningen «tilskudd til lokale lyd- og bildemedier» er tilgodesett 19,8 millioner kroner. Halvparten av midlene er øremerket digitalisering av lokalradio.

Styreleder Aslak Skretting og daglig leder Pål Lomeland fra Norsk Lokalradioforbund deltok i høringen sammen med representanter for andre medieorganisasjoner. Forbundet benyttet anledningen til å synliggjøre hvor viktig tilskuddsordningen er for norsk lokalradiobransje generelt, og spesielt i forhold til utbygging av lokale digitale DAB-nett.

Forbundet orientere komiteens medlemmer om at det i tillegg til støttemidlene, er midler fra lokalradioenes drift på FM som gjør lokalradioene i stand til å bygge ut og drifte sendernett for DAB. Vi vektla at mangelen på forutsigbarhet for fortsatte FM-konsesjoner nå gjør at lokalradioene vegrer seg for å foreta store investeringer, og oppfordret komiteen til å be regjeringen starte arbeidet med forlengelse av dagens FM-konsesjoner. Vi løftet også opp behovet for økt tilskuddsramme i årene som kommer, og betydningen av manglende notifisering av støtteordningen.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar