Medlemsinformasjon

Fordeling av tilskudd til lokalradio ventes denne uken

Det er knyttet stor spenning til hvem som får støtte fra tilskuddsordningen etter at denne ble endret gjennom ny forskrift som kom i februar. Svaret kommer i løpet av få dager i følge Medietilsynet.

Fagutvalget avga sin innstilling etter møter for to uker siden. Det er Medietilsynet som gjør endelig vedtak i forhold til fordelingen av tilskudd for 2016. I følge rådgiver tilskudd, økonomi og marked, Jørgen Abelsen hos Medietilsynet kan det forventes svar på alle søknader ved månedsskiftet.

Medietilsynet har mottatt 265 søknader om nesten 40 millioner kroner til «tilskot til lokale lyd- og bildemedium». Halvparten av disse har søkt om støtte til digitalisering av lokalradio. Rammen for denne tilskuddssordningen i år er 13,7 millioner kroner. Det er i alt søkt om over 30 millioner kroner til radiovirksomhet fordelte på 210 søknader fra 68 aktører.

Det er ikke bare tilskuddsordningen som er endret. Også Fagtvalgets sammensetning er ny. Utvalget består fra 2016 av Heidi Røneid (leder), Bjarte Sørhus, Knut Sinkerud, Ragna Nordenborg og Rune Kreutz. Halvor Borse fra Mediebedriftenes Landsforening er varamedlem.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar