Illustrasjon: Pål Lomeland/NLR
Medlemsinformasjon

Gramo etterlyser opplysninger for 2016

En rekke lokalradioer har ikke overholdt fristen for å rapportere fjorårets regnskap og sendeopplysninger til Gramo. Totalt er det nesten 70 konsesjonærer som ikke har overholdt rapporteringsfristene.

Gramo sender i disse dager ut purring til gjeldende stasjoner og ber om å få tilsendt nødvendige opplysninger innen 1. november. Disse dataene vil Gramo benytte til å beregne nøyaktig vederlag for 2016 og avregne dette i forhold til innbetalt akonto-beløp.

Det gjøres oppmerksom på at dette gjelder vederlag for 2016 og at gammel vederlagsavtale vil ligge til grunn for vederlagsberegning. Som kjent har Norsk Lokalradioforbund og Gramo blitt enige om en ny avtale vedrørende beregning av musikkvederlag for lokalradiobransjen gjeldende fra 2017.

Norsk Lokalradioforbund minner om at lokalradiokonsesjonærene i henhold til vederlagsavtalen plikter å utstyre Gramo med nødvendige opplysninger innen de frister som vederlagsbyrået setter.

Radiostasjoner med bruttoinntekt lavere enn to millioner kroner kan nå rapportere til Gramo direkte på nett. Øvrige stasjoner må manuelt fylle ut opplysningsskjema og sende dette sammen med nødvendige vedlegg per e-post.

Med bruttoinntekt menes i denne forbindelse brutto reklameinntekt, spilleinntekter, inntekter for salg av sendetid, sponsorinntekter, finansinntekter, ekstraordinære inntekter og andre bidrag. Bruttoinntekt omfatter også brutto bingoinntekter etter fradrag av faktisk driftsutgifter som ikke er lønn/honorar. Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier fra Medietilsynet omfattes ikke.

Slik rapporterer du:

1. Hvis din radiostasjon har hatt mindre enn 2 millioner i bruttoinntekt i det året det rapporteres for, kan du trykke her og sende inn på nett

2. Hvis din radiostasjon har hatt mer enn 2 millioner i bruttoinntekt i det året det rapporteres for, må du sende e-post til radio@gramo.no med følgende vedlegg:

a) Skjema for sendetidsopplysninger (pdf)

b) Regnskap

c) Revisjonsberetning (dersom dere har dette)

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar