Knut-Arne Futsæter i Kantar presenterer medietall under landskonferansen i 2018
Medlemsinformasjon

Har inngått ny avtale med Kantar om måling av lokalradio

Norsk Lokalradioforbund har forlenget samarbeidet med Kantar om lyttertallsmålinger for lokalradio og har nylig inngått en to-årig avtale gjeldende fra 1. januar 2021. Avtalen omfatter løpende undersøkelse av lokalradiolyttingen i Norge ved hjelp av CATI (Computer Aided Telephone Interviewing) som en del av Forbruker & Media.

Målingen av radiokanaler i Forbruker & Media omfatter ca. 30 000 intervju fra 2021. Gjennom denne kartlegges daglig og ukentlig dekning for alle kanaler og dekning per 30 minutter for lokalradio. Lokalradioundersøkelsen blir rapportert i portalen Dapresy, i analyseverktøyene Kantar Online (GPC) og SuperNova.

Det er gledelig å kunne meddele at prøveprosjektet med «redusert» lytterundersøkelse for radiokanaler som er for små til å kunne delta i standardundersøkelsen, også vil videreføres i ny avtaleperiode.

Alle mediekanaler har offisielle uavhengige tredjepartsmålinger, som mediene og markedet er enig om at skal være de målingene og tallene som gjelder. Kantar (tidligere TNS Gallup) gjennomfører den offisielle lokalradioundersøkelsen på vegne av Norsk Lokalradioforbund. Kantar har vært leverandør av lokalradioundersøkelsen siden 1995, og undersøkelsen er internasjonalt anerkjent og har høy troverdighet. Mediene, mediebyråene og annonsørene forholder seg til Lokalradioundersøkelsen når de kjøper reklameplass. Myndighetene og markedet ellers forholder seg også kun til Lokalradioundersøkelsen når man skal dokumentere lyttertall for lokalradio.

Den nye avtalen trer i kraft fra 1. januar 2021 og har en varighet på to år. Medlemmer i Norsk Lokalradioforbund vil i løpet av kort tid motta tilbud om deltakelse i lytterundersøkelsen for ny avtaleperiode.

Bakgrunn for lokalradioundersøkelsen:
Cati-undersøkelsen vokste fram av NRKs mangeårige lytter- og seerundersøkelser. I 1991 inngikk NRK et samarbeid med Lokalradioforbundet og satte i gang mer omfattende undersøkelser av radiolytting. Datainnsamlingen ble den gang foretatt av Synovate MMI. Fra 1995 kom P4 og Radio 1 med i samarbeidet og TNS Gallup overtok ansvaret for gjennomføringen.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.