Landsmøtet 2020 Medlemsinformasjon

Har innkalt til digitalt landsmøte

Norsk lokalradioforbund har nå formellt innkalt til utsatt landsmøte. Dette blir nå avholdt digitalt 7. mai. 

Fredag 7. mai 2021 kl.12.00 blir det endelig avholdt landsmøtet som skulle vært avholdt i april 2020, men som ble utsatt på grunn av koronapandemien. Etter flere utsettelser gir man nå opp å holde en fysisk konferanse i denne omgang.

Det er saker fra det utsatte landsmøtet i 2020 som skal behandles i møtet. Innledningsvis blir det korte statusrapporter for lokalradiobransjen og lokalradiolyttingen. Arrangementet er gratis for medlemmene.

På landsmøtet vil NLR benytte MyMeet digitale landsmøtesystem. For deg som delegat betyr det at du får tilgang til en nettapplikasjon (delegatapp) hvor du kan melde deg på talerlisten, avgi dine stemmer og legge inn forslag. Selve møtet vil foregå via Zoom.

Det vil bli avholdt en generalprøve i forkant for å sikre en god gjennomføring. Datoen for generalprøven er torsdag 6. mai klokken 12.00.

Etter påmelding vil alle godkjente delegater og med stemme-, tale- og forslagsrett motta en e-post med nødvendige instruksjoner og lenker til påkobling mot møteapplikasjon og videomøte.

I henhold til vedtektenes paragraf 4.3 skal saksdokumentene og innstillingen fra valgkomiteen være sendt ut til medlemmene minst tre uker før Landsmøtet. Nedlastingslenke til komplett saksliste med tilhørende vedlegg, vil sendes elektronisk til medlemmene via e-post så snart de er klare og innen 16. april.

Saker som ønskes behandlet av Landsmøtet skal være styret i hende senest seks uker før Landsmøtet skal avholdes. Saker meldes inn på e-post til paal@lokalradio.no innen 26. mars 2021.

NB: Den formelle innkallingen er sendt ut på mail til medlemmene, dette er kun en artikkel om landsmøtet. Har du ikke fått innkalling ta kontakt med Pål Lomeland i Norsk Lokalradioforbund

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar