Medlemsinformasjon

Husk å fornye eller bestille pressekort

Redaksjonelle medarbeidere tilknyttet Norsk lokalradioforbunds medlemmer, kan søke om pressekort. Kortene har fra 2018 fått fornyet utseende.

Norsk lokalradioforbund utsteder pressekort til sine medlemmer etter fullmakt fra Norsk Presseforbund, og etter de samme regler som gjelder for pressekort utstedt av de andre presseorganisasjonene tilknyttet Presseforbundet.

Prisen er kroner 225,- + mva for første kort og kr 195,- + mva for påfølgende i samme bestilling. Kortet utstedes for ett år av gangen. Kortholder med snor kan kjøpes separat og koster kroner 50,- + mva.

Pressekortet sendes pr. post og leveringstiden er rundt fem virkedager.

Mer informasjon, retningslinjer og søknadskjema finner du her: http://www.lokalradio.no/ressurssenter/pressekort/

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.