Medlemsinformasjon

Husk å rapportere opplysninger til Gramo innen fristen

Forbundet minner lokalradioene på at fristen for å rapportere fjorårets regnskaps- og sendeopplysninger til Gramo er 20. august.

Disse dataene vil Gramo benytte til å beregne nøyaktig vederlag for 2020 og avregne dette i forhold til innbetalt akonto-beløp. Konsesjonærene plikter å rapportere etterspurte opplysninger til Gramo jfr. vederlagsavtalens paragraf 6. Selve rapporteringen skjer på et digitalt skjema. Gramo har sendt ut lenke til dette skjemaet til hver enkelt konsesjonær. I tillegg ber Gramo om at konsesjonærene laster opp godkjent regnskap som vedlegg, i tillegg til årsberetning og revisjonsberetning for de som har dette.

Vederlag til Gramo skal beregnes i prosent av bruttoinntekt sett i forhold til forbrukt musikk. I beregningsgrunnlaget inngår brutto reklameinntekt, spilleinntekter, inntekter for salg av sendetid, sponsorinntekter, finansinntekter, ekstraordinære inntekter og andre bidrag. Beregningsgrunnlaget omfatter også brutto bingoinntekter etter fradrag av faktisk driftsutgifter som ikke er lønn/honorar. Det kan gis fradrag for enkelte inntekter før beregning av vederlag. Det kreves dokumentasjon på at fradragene er i henhold til avtalen.

I tillegg til fratrekk for bingoutgifter, er det fradrag for offentlig støtte som ikke er gitt til drift, all støtte fra Medietilsynet, inntekter fra provisjon ved salg av reklametid for andre aktører, inntekter fra provisjon ved salg av reklameproduksjoner for andre aktører, inntekter fra salg av reklameproduksjoner, inntektere fra SMS-tjenester samt inntekter fra viderefakturering hvor reell inntekt tilkommer annet selskap.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.