Medlemsinformasjon

Husk bingorapportering med frist 1. juni

Har du bingotillaltelse skal du sende inn to årlige rapporter til fastlagte tider. Du må rapportere både som lotteriverdig organisasjon og for selve bingotillatelsen.

Lotteriverdige organisasjoner skal hvert år (innen 1. juni) sende en enkel regnskapsrapport for virksomheten på fastsatt skjema til Lotteritilsynet. I tillegg må organisasjonen spesifisere bruken av lotteriinntektene. Dersom rapporten uteblir kan Lotteritilsynet kalle tilbake organisasjonens godkjenning og eventuelle lotteritillatelser.

Slik rapporterer du:
Fra 2019 skal all rapportering skje elektronisk via Altinn. Når du logger deg inn på www.altinn.no, så skal det være ganske lett å finne fram til Lotteritilsynet sine skjema. Du går på «alle skjema» og velger «Etater». Alle etatene ligger da i alfabetisk rekkefølge. Du blar deg ned til Lotteri- og stiftelsestilsynet, klikker på den linjen, da kommer tilsynets tre skjema  opp.

Øverst ligger skjema for innsending av pliktig regnskapsskjema for alle lotteriverdige organisasjoner (LT-R-001). Dette har altså frist 1. juni.

Du finner alt du trenger å vite om radiobingo i vår medlemsportal: https://www.lokalradio.no/support/

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.