Medlemsinformasjon

Husk frist for rapportering av musikk til Tono/Gramo den 1. februar

Norsk Lokalradioforbund minner medlemmene om at fristen for å rapportere avspilt musikk for 2020 til Gramo og Tono er 1. februar.

Fra og med 1. januar 2018 krever Gramo at alle lokalradioer rapporterer musikkbruken. Dette fremkommer av rammeavtalens paragraf 8. Rapporten må leveres elektronisk som filvedlegg i et format som Gramo kan godta. Gramo vil ikke godta manuelt utfylte rapporter. Rapportene må som et minimum inneholde dato, tidspunkt, spilletid, unik lokal ID fra avviklingssystem, tittel og artist. Rapportfilen må inneholde kanalnavn og periode i filnavn og være i et spesielt format som sytemene til Gramo kan lese elektronisk. Også Tono krever rapporter av lokalradioene som en del av vederlagsavtalen.

Forbundet har utviklet et musikkrapporteringsverktøy til bruk for medlemmene. Dette vil gjøre de fleste medlemmer i stand til å håndtere musikkrapportering til begge rettighetsorganisasjonene.

Rapporteringsverktøyet finnes her: https://www.lokalradio.no/musikkrapport/ (Krever medlemsinnlogging)

Kort om verkøyet:
De færreste automatiske avspillingsprogrammer, er som standard i stand til å kunne lage filer som henter ut nødvendig og påkrevd rapportinformasjon. Systemene klarer heller ikke å lage rapporter i et format som Gramo/Tono vil kunne godta. Norsk Lokalradioforbund har derfor utarbeidet et rapporteringsverktøy som håndterer dette problemet. Da programmene benytter seg av ulike rapportsystemer, er det laget skreddersydde løsninger til hvert avspillingsprogram. Vi gjør oppmerksom på at dette er et manuelt verktøy, der lokalradioene selv må sørge for å bearbeide, laste opp og oversende rapporter innen angitt frist. Normalt sett vil dette være en gang pr. år, og selve prosessen er beregnet til å ta mellom 5 og 10 minutter. Eventuelle avvik fra dette vil være beskrevet i hvert enkelt tilfelle.

Rapporteringsløsningen fungerer i to trinn:

Det første trinnet gjør avspillingsprogrammet eller dets rapportmodul i stand til å lage rapporter som inneholder påkrevd informasjon. I visse tilfeller vil verktøyet også utføre andre operasjoner som å konvertere spesialtegn og/eller slå sammen mange enkeltfiler (eksempelvis dagsrapporter) til en samlefil. En spesifisert veiledning guider deg gjennom stegene som må utføres for å gjennomføre disse operasjonene. Når du har gjennomført stegene i trinn 1 og har klar en rapportfil for en angitt periode, er neste trinn å få rapporten i et format som kan sendes til Gramo/Tono. Dette gjøres enkelt ved å laste opp filen i en webbasert generator.  Den lager automatisk en godkjent rapporteringsfil som ved et tastetrykk kan sendes direkte og samtidig til både Tono og Gramo.

Noen avspillingsprogrammet må konfigureres
Avspillingssytemene, Sam Broadcaster, MegaSeg, Myriad, RadioDJ og RadioBOSS  har innebygget en rapportmoduler, som er konfigurert automatisk til å hente ut rapporter tilbake i tid. Det er ikke nødvendig å gjøre manuelle innstillinger for å kunne generere rapporter og man kan derfor starte rapportering umiddelbart.

For Dalet og Station Playlist er det nødvendig å gjøre manuelle innstillinger i programmet før man kan starte rapportering. Vi anbefaler derfor alle som har disse systemene om å lese veiledningen og redigere innstillinger som beskrevet i denne. Disse to programmene vil kunne rapportere fra den dato disse endringene er gjort og ikke tilbake i tid.

Søknad om fritak for rapporteringsplikt
Forbundet har etter samtaler med Gramo fått i stand unntak for rapporteringsbestemmelsene for mindre stasjoner som tilfredstiller visse krav. Minst en av følgende forutsetninger må være på plass for å få innvilget fritak:

  • Radiostasjonen har ikke avspillingprogram og kan derfor ikke rapportere elektronisk
  • Radiostasjonen har et avspillingsprogram som ikke er inkludert i rapporteringsverktøyet utviklet av Norsk Lokalradioforbund og Gramo/Tono i felleskap, og har heller ikke egen innebygd løsning som kan håndtere elektronisk godkjente rapporter

Søknadsskjema om fritak lastes ned fra Gramos nettside, fylles ut og sendes til Gramo

http://static.gramo.no/files/docs/Soknad-om-fritak-fra-rapporteringsplikten-for-lokalradioer.pdf

Brukerstøtte
Kontakt Norsk Lokalradioforbund ved spørsmål om rapportering eller rapporteringsløsningen

Pål Lomeland – paal@lokalradio.no eller 971 86 849

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.