Illustrasjon: Pål Lomeland
Medlemsinformasjon

Husk rapporteringsfrist for radiobingo

I henhold til bingoforskriften skal omsetning og spilleplan for radiobingo sendes Lotteri- og stiftelsestilsynet innen seks uker etter endt spilletillatelse.

Det vil si innen den 15. februar for de som har hatt tillatelse frem til nyttår. Tilsynet sender ikke ut noe varsel om rapporteringen, da dette fremgår av lykkespilltillatelsen til den enkelte aktør.

Regnskapet kan rapporteres elektronisk via ALTINN eller på papir.

Lotteri- og Stiftelsestilsynet har fått nye nettsider og deres lenker til rapporteringsskjema er flyttet hit.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar