Illustrasjon: Pixabay
Medlemsinformasjon

Husk reklamefri dag 1. juledag

Vi minner om at det er en spesiell dag på fredag. Ikke bare er det 1. juledag, det er også en av fire reklamefrie dager i året.

Norske myndigheter har bestemt at det skal være helt reklamefritt på radio og TV fire dager hvert år. Det er 1. juledag, Langfredag, 1. påskedag og 1. pinsedag. Fredag 25. desember må altså alle lokalradioer passe på at det ikke er normal reklame i sendeflatene.

Det er derimot mulig for ideelle organisasjoner å få litt gratis omtale på denne dagen. Mange lokalradioer tilbyr helt gratis “reklametid” på disse helligdagene. Dette gjøres både som en service overfor organisasjoner som normalt sett ikke ville hatt råd til å reklamere, men også fordi det løser et logistikk-problem i mange radioer, i forhold til at det er lagt inn et visst antall minutter pr. time med reklame normalt.

Dette er en gavepakke som tilbys ideelle og frivillige organisasjoner i forbindelse med jul, påske og pinse. Radio og TV ikke har lov til å sende vanlig reklame, men gratis informasjonsplakater for ideelle organisasjoner er tillatt.

Noen lokalradioer velger å ikke sende noen ting i det tidsrommet de ville sendt vanlig reklame, mens andre bruker dette som et tilbud til både lokale og nasjonale organisasjoner som driver med f.eks humanitært arbeid.

Ta kontakt med din lokalradio for å høre om de tilbyr dette. Og snakk gjerne med dem om vanlig reklame også!

Det er ikke bare 1. juledag at dette er aktuellt. Det er fire reklamefrie dager i året, ifølge Forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester § 3-3:

§ 3-3.Reklamefrie dager
Det er ikke tillatt å sende reklameinnslag på langfredag, 1. påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag.

Mens vi først er innom temaet radioreklame så lurer du kanskje på hvor mye reklame det normalt er lov til å sende?

§ 3-1.Varighet:
Reklameinnslag skal samlet ikke utgjøre mer enn 20 prosent per klokketime. Reklameinnslag i form av telekjøp eller lignende direkte tilbud til seerne om salg, kjøp eller leie av produkter eller tjenesteytelser kan samlet ikke overstige en time av den daglige sendetid. Ingen reklameinnslag kan sendes utenfor reklameblokkene med unntak av direktesendinger fra idrettsbegivenheter.

De fleste reklamereglene gjelder både radio og TV, men det er en paragraf som er spesifikk for radio:

§ 3-9.Reklame i radio
Reklameinnslag i radio skal klart atskilles fra den ordinære programvirksomhet ved et særskilt lydsignal.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.