Tulipaner Foto. Pixabay
Medlemsinformasjon

Husk to reklamefrie dager i påsken

Selv om det er en spesiell påske i år også, må alle radiosjefer husker på at det er to dager der man ikke har lov til å sende reklame på lokalradioen. 

Både Langfredag og 1. påskedag er såkalte reklamefrie dager i Norge. Det betyr at radio og TV ikke har lov til å sende vanlig reklame 2. april og 4. april 2021

På den annen side er gratis informasjonsplakater for ideelle organisasjoner tillatt. Noen lokalradioer velger å ikke sende noen ting i det tidsrommet de ville sendt vanlig reklame, mens andre gir bort sendetid til lokale eller nasjonale organisasjoner som driver med f.eks humanitært arbeid.

Jobber du i en veldedig organisasjon, så ta kontakt med din lokalradio for å høre om de tilbyr dette. De fleste lokalradioer sender 24 timer i døgnet og er velvillige til dette, dersom de har løsninger som gjør det gjennomførbart.

Fire reklamefrie dager i året

Det er ikke bare i påsken at dette er aktuellt. Det er fire reklamefrie dager i året, ifølge Forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester § 3-3:

§ 3-3.Reklamefrie dager
Det er ikke tillatt å sende reklameinnslag på langfredag, 1. påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag.

Mens vi først er innom temaet radioreklame så lurer du kanskje på hvor mye reklame det normalt er lov til å sende?

§ 3-1.Varighet:
Reklameinnslag skal samlet ikke utgjøre mer enn 20 prosent per klokketime. Reklameinnslag i form av telekjøp eller lignende direkte tilbud til seerne om salg, kjøp eller leie av produkter eller tjenesteytelser kan samlet ikke overstige en time av den daglige sendetid. Ingen reklameinnslag kan sendes utenfor reklameblokkene med unntak av direktesendinger fra idrettsbegivenheter.

De fleste reklamereglene gjelder både radio og TV, men det er en paragraf som er spesifikk for radio:

§ 3-9.Reklame i radio
Reklameinnslag i radio skal klart atskilles fra den ordinære programvirksomhet ved et særskilt lydsignal.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.