En meget glad Eivind Engberg mottar lokalradioprisen 2018 Foto: Tor Erik Schrøder
Medlemsinformasjon

Hvem fortjener lokalradioprisene for 2020 og 2021?

Sist lokalradiobransjen var samlet i april 2019, var det Frank Grandalen som ble tildelt lokalradioprisen under landskonferansen på Gardermoen. Nå ønsker juryen at du skal nominere kandidater til årets utdeling. Under kommende landsmøte i Stjørdal i mars, skal det deles ut ikke mindre enn to priser, for henholdsvis 2020 og 2021.

Juryen for Lokalradioprisen ønsker nå gode forslag på kandidater til hedersprisene som skal deles under festmiddagen lørdag 12. mars 2022.

Fra prisens statutter heter det lokalradioprisen er en påskjønnelse til personer, radiostasjoner eller andre som har gjort en særlig innsats for å fremme lokalradioens rolle og betydning i samfunnet. Prisen kan tildeles for engasjement over tid, for situasjonsbetinget innsats, eller en kombinasjon av disse.

Kandidater til Lokalradioprisen kan foreslås av styre, medlemmer eller andre. Forslag skal være skriftlig og begrunnet, og juryen i hende fire uker før konferansen. Alle står altså fritt til å foreslå en verdig kandidat. Husk at forslaget må sendes skriftlig til NLR med en god begrunnelse for vedkommendes kandidatur.

Styret i Norsk Lokalradioforbund har nedsatt en jury som består av daglig leder i NLR, Pål Lomeland, Thor Magnar Thorsen og Eivind Engberg.

Nominasjoner kan du sende her.

Her ser du oversikt over alle tidligere vinnere.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.