Medlemsinformasjon

Forlenget frist for påmelding til landsmøtet

Har du ennå ikke meldt deg på til landsmøtet? Norsk lokalradioforbund gir litt ekstra tid, men du bør være rask på avtrekkeren. 

Fredag 7. mai 2021 kl.12.00 blir det endelig avholdt landsmøtet som skulle vært avholdt i april 2020, men som ble utsatt på grunn av koronapandemien. Etter flere utsettelser gir man nå opp å holde en fysisk konferanse i denne omgang.

Det ble sendt ut formell innkalling til landsmøtet i begynnelsen av mars. Dette er en påminnelse om at det bare er kort tid igjen til påmeldingsfristen går ut.

Frist for påmelding var fredag 2. april 2021 –

NY PÅMELDINGSFRIST: ONSDAG 7. APRIL

Som flere sikkert la merke til ble den opprinnelige fristen liggende midt i påskehelgen og NLR har fått flere forespørsler fra radioer som vil være med, men ikke har meldt seg på.

PÅMELDING HER

Det er saker fra det utsatte landsmøtet i 2020 som skal behandles i møtet. Innledningsvis blir det korte statusrapporter for lokalradiobransjen og lokalradiolyttingen. Arrangementet er gratis for medlemmene.

På landsmøtet vil NLR benytte MyMeet digitale landsmøtesystem. For deg som delegat betyr det at du får tilgang til en nettapplikasjon (delegatapp) hvor du kan melde deg på talerlisten, avgi dine stemmer og legge inn forslag. Selve møtet vil foregå via Zoom.

Det vil bli avholdt en generalprøve i forkant for å sikre en god gjennomføring. Datoen for generalprøven er torsdag 6. mai klokken 12.00.

Etter påmelding vil alle godkjente delegater og med stemme-, tale- og forslagsrett motta en e-post med nødvendige instruksjoner og lenker til påkobling mot møteapplikasjon og videomøte.

I henhold til vedtektenes paragraf 4.3 skal saksdokumentene og innstillingen fra valgkomiteen være sendt ut til medlemmene minst tre uker før Landsmøtet. Nedlastingslenke til komplett saksliste med tilhørende vedlegg, vil sendes elektronisk til medlemmene via e-post så snart de er klare og innen 16. april.

Saker som ønskes behandlet av Landsmøtet skal være styret i hende senest seks uker før Landsmøtet skal avholdes.

NB: Den formelle innkallingen er sendt ut på mail til medlemmene, dette er kun en artikkel om landsmøtet. Har du ikke fått innkalling ta kontakt med Pål Lomeland i Norsk Lokalradioforbund

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.