Radisson Blu Trondheim Airport Hotel. Foto: Radisson Blu
Landsmøtet 2020 Medlemsinformasjon

Landsmøtet flyttes til 2022

Landsmøtet i Norsk Lokalradioforbund, som etter planen skulle vært avviklet på Radisson Blu Trondheim Airport Hotel torsdag 15. til søndag 18. april 2021 blir nå flyttet til 2022.

Det er styret i NLR som på grunn av den rådende koronasitiasjonen, har vedtatt å utsette landsmøtet til neste år. Ny dato er foreløpig ikke satt.  Dette er landsmøtet som opprinnelig skulle vært arrangert i april 2020.

– Begrunnelsen er at det fra et økonomisk, faglig og helsemessig perspektiv ikke vil være tilrådelig å avvikle konferansen som planlagt. Vi håpet i det lengste at konferansen kunne gå som planlagt, men med usikkerheten knyttet til den økende koronasmitten i samfunnet har forbundsstyret kommet fram til at det mest forsvarlige er å ikke gjennomføre konferansen under de rådende omstendigheter, skriver styret i en pressemelding.

Undersøker muligheter for digitalt landsmøte 

Selv om det ikke er tilrådelig å møtes fysisk, planlegger forbundsstyret en digital avvikling av landsmøteforhandlingene for 2020 i løpet av våren. Styret arbeider nå med å kartlegge tekniske løsninger for gjennomføring. NLR kommer tilbake med mer informasjon.

Vedrørende gjennomførte påmeldinger

Konferansen er fullbooket, og alle påmeldinger vil automatisk bli overflyttet til ny dato. Er du allerede påmeldt og fremdeles ønsker å delta på landsmøtet, trenger du altså ikke foreta deg noe. Alle som opprettholder sin påmelding vil være garantert plass til den kommende konferansen i 2022.

For mer informasjon om påmelding, avbestilling etc.: Ta kontakt med Pål Lomeland og administrasjonen i Norsk Lokalradioforbund: paal@lokalradio.no med navnet på den som allerede er påmeldt og personen som skal overta konferansebilletten.

Jeg vil melde meg på, hva gjør jeg?
Da konferansen er fullbooket og påmeldingene fra 2020 videreføres i 2022, vil det ikke bli åpnet for ordinært salg av konferansebilletter. Det vil likevel være mulig å sette seg på venteliste. Ved avmeldinger, vil personer som til enhver tid står øverst på ventelisten bli prioritert og få tilbud om deltakelse. Forespørsel om mulig deltakelse kan sendes til paal@lokalradio.no.

Tilskudd fra Medietilsynet 

Det er mange som har søkt om og mottatt tilsagn om støtte fra Medietilsynet til deltakelse på landsmøtet. Forbundet har vært i kontakt med Medietilsynet og bedt om at tilskuddene overføres og kan benyttes til arrangementet i 2022. Dette er ikke bekreftet foreløpig. NLR kommer tilbake med mer informasjon.

Deltakere som IKKE har søkt om konferansestøtte, vil få mulighet til å søke dette når nye midler utlyses i løpet av oktober.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.