Medlemsinformasjon

Nå kommer moms på toppen av Tono-regningen

Fra 1. januar vil det bli lagt 25 % merverdiavgift på toppen av vederlaget som skal betales til TONO.  Det kan bli dyrt for noen lokalradioer. 

Det har over lengre tid vært dialog mellom TONO og skattemyndighetene for å avklare den avgiftsmessige håndteringen av vederlag som TONO krever inn. TONO har til nå ikke oppkrevd merverdiavgift på rettighetsvederlag, hverken selv eller på vegne av rettighetshavere.

– Konklusjonen på dialogen med skatteetaten er at TONO-vederlaget skal anses som omsetning etter merverdiavgiftsloven.  Dermed er vederlaget avgiftspliktig. Det opplyser rettighetsorganisasjonen på sine hjemmesider og i et nyhetsbrev.

– Dette innebærer at TONO må endre praksis, og starte oppkreving av merverdiavgift på alt vederlag som oppkreves fra og med 1. januar 2022, opplyser organisasjonen.

Merverdiavgiften vil på vanlig måte komme som tillegg til det avtalte vederlaget (med 25 % etter gjeldende sats).

Merverdiavgiften vil være fradragsberettiget/kompensasjonsberettiget for de fleste virksomheter i henhold til gjeldende regelverk.  Den enkelte må selv vurdere om merverdiavgiften er fradragsberettiget/kompensasjonsberettiget for deres virksomhet. Men, for de lokalradioene som ikke er registert i merverdiavgiftsregisteret kan det bety at regningen fra TONO faktisk blir 25 % større.

TONO eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt.

TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig.

De aller fleste av TONOs medlemmer berøres ikke av endringen, men for de enkeltopphavere og musikkforlag som er registrert med et selskap (AS eller enkeltpersonforetak) i merverdiavgiftsregisteret i Brønnøysund – og som får sine TONO-inntekter utbetalt til dette – innebærer endringen at de fra 1. januar vil få utbetalt merverdiavgift med deres TONO-avregninger, vel og merke så lenge de informerer TONO om dette.

Har du spørsmål om merverdiavgift oppfordrer vi alle til å ta kontakt med en revisor, en regnskapsfører eller Skatteetaten. Du finner kontaktinfo på  www.skatteetaten.no/kontakt.

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.