Medlemsinformasjon

Ni nye medlemmer i Norsk Lokalradioforbund

Norsk Lokalradioforbund fikk i løpet av fjoråret en rekke nye medlemmer. Medlemsveksten har fortsatt inn i dette året og forbundet har i løpet av de siste månedene fått hele ni nye medlemmer.

Det er er P7 Kristen Riksradio, Radio Værøy, Inthemixstyle, Radio Vest, Radio Bardu, Radio Nord og Larvik Kristne Radio som alle er opptatt som ordinære medlemmer. I tillegg har NV Radio og Senderdrift Brannfjell fått status som assosierte medlemmer. Vi ønsker alle ni velkommen i felleskapet som Norsk Lokalradioforbund representerer.

Du kan lese mer om disse radiostasjonene og alle andre enkeltmedlemmer på søkeprotalen, “Finn din lokalradio”. Ønsker din radiostasjon medlemskap hos oss, kan du lese mer om medlemsfordeler og finne søknadsskjema her.

Norsk Lokalradioforbund er en medlemsbasert bransjeorganisasjon for lokalradiostasjoner i Norge. NLR organiserer per dato 128 små og store lokalradioer i hele Norge. Disse representerer til sammen 253 innholdskonsesjoner på DAB og FM. Antall medlemmer omfatter derfor godt over 80 % av konsesjonene som antas å ha regulær drift. Våre medlemsstasjoner er av ulik størrelse og opererer både i det ideelle og det kommersielle landskapet. Lokalradioforbundets viktigste oppgave er å arbeide for gode og stabile rammebetingelser som sikrer en sterk, varig og lønnsom bransje.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.