Glade for avtale som sikrer kriseinfo også over lokalradioer: Fra venstre: Øyvind Vasaasen/NRK, Pål Lomeland/NLR, Morten Skogvik/Telenor og Christian Skottun/Norkring.
Medlemsinformasjon

Ny beredskapsavtale for lokalradio

NRK og Norsk Lokalradioforbund har fremforhandlet en ny avtale om å benytte lokalradioene for å komme ut med krisekommunikasjon. Avtalen regulerer forholdet mellom NRK og lokale radiostasjoner til oppfyllelse av forpliktelser etter gjeldende lover- og forskrifter.

– NRK har et ansvar for å sikre at statsmyndighet kan komme ut med informasjon til befolkningen i krise og krig og vi har i mange år hatt en avtale med Norsk Lokalradioforbund om å kunne benytte lokalradioer til dette som et supplement til NRKs egne sendinger. Vi er derfor glad for at avtalen med Norsk Lokalradioforbund er forlenget, sier avdelingsdirektør for Medieutspilling og beredskap i NRK, Øyvind Vasaasen. Avtalen sikrer at vi i en krisesituasjon også vil kunne nå frem til alle de som lytter til lokalradio.

Det er kringkastingslovens § 2-4 som gir hjemmel for at kringkastere skal sende meldinger fra statsmyndigheter når det har vesentlig betydning, og forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester § 1-7. § 1-7 sier at et departement eller den statsmyndighet det har gitt fullmakt (her politi og fylkesmann), kan kreve en melding sendt i kringkastingssending eller i lokalkringkastingssending på visse vilkår.

Med på avtalen er også Norkring og Telenor. Tidligere var også Justis- og beredskapsdepartementet deltaker, men de har konkludert at forholdet mellom staten og kringkasterne er tilstrekkelig ivaretatt i lov- og forskrift, og at det derfor ikke er nødvendig at departementet er avtalepart.

– For NRKs oppdrag har det ingen betydning at Justisdepartementet ikke lenger vil være en part i denne avtalen. Men for myndighetene innebærer dette formelt en redusert mulighet for politi eller fylkesmenn til å kunne be om at meldinger blir kringkastet direkte på lokalradio og at de må gå via NRK. I praksis spiller trolig dette liten rolle fordi både NRK og lokalradio vil være interessert i å bringe denne typen informasjon uavhengig om Justisdepartementet er en del av avtalen eller ikke, sier Vasaasen.

Norsk Lokalradioforbund er ansvarlig for a peke ut beredskapsradioer blant sine medlemmer. Forbundet vil nå gå i gang med denne prosessen, slik at en melding etter beredskapsavtalen vil få bredest mulig dekning i et hvert geografisk område.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

  • På tide at Norske politikere og DAB gjengen ber det norske folk om unnskyldning og får på plass FM igjen. Verden ler av dere/oss