Medlemsinformasjon

Ny leverandør av digitalbingo for lokalradio

Under produktnavnet Diggo, har Radiobingo SA i samarbeid med selskapet Multilot utviklet en digital plattform for salg av bingoblokker og avvikling av radiobingo. Foreløpig er det fire lokalradioer som benytter løsningen. Nå inviteres andre lokalradioer til å ta del i plattformen.

– Alle radiokanaler som har lisens for å spille bingo kan tre inn i samvirket hvor de får tilgang til hele verdikjeden for å kunne spille og avvikle radiobingo, sier Steinar Brændeland i Multilot.

– Hvordan fungerer plattformen i praksis?

– Diggo leverer alt som skal til for å avvikle radiobingosendinger: en broadcast modul for radioverten som skal kjøre sendingen, sikker digital kunderegistrering i henhold til lovverket med sjekk av riktig alder, samtykke og krav i forhold til hvitvasking, kontroll av spilladferd med nødvendige lovpålagte tiltak, sikre betalingsløsninger, utbetaling av gevinster, 1 til 1 markedsføring, markedsføring i sosiale medier av din sendetid, økonomirapportering til kanalene og til Lotteritilsynet. Løsningen tilfredsstiller alle lovpålagte krav fra myndighetene samt at den tar høyde for endringene i ny lov om pengespill som kommer tidlig 2022, sier Brændeland.

Radiobingo ble innført i Norge i 1986 for å sikre lokalradioene finansielt grunnlag for drift. I 2015 åpnet Lotteritilsynet for salg av bingoblokker på nett, men med forbehold om at solgte bonger måtte skrives ut av kjøper og benyttes på samme måte som fysiske bingobonger. Fire år senere, blant annet etter påtrykk fra Norsk Lokalradioforbund, ble det tillatt å kunne spille bingo via digitale bingoblokker på mobil, nettbrett eller desktop.

– Hvordan fungerer Samvirke-modellen?

– Som deltager i et samvirke nyter du godt av felles produktutvikling og markedsføring og slipper dermed å ta tunge investeringer alene. Som en ny radiokanal i samvirket betaler du kun en andel av din omsetning for dekning av premier og drift. Du har ingen store «up front» kostnader, du får til enhver tid et produkt som er «up to date» og du får profesjonell hjelp til å markedsføre sendingene, for å øke omsetningen.

Diggo er en heldigital løsning. Det betyr at plattformen ikke håndterer salg av fysiske blokker, ifølge Brændeland.

– Per i dag er Diggo en digital løsning som er uavhengig av fysisk distribusjon for salg av bonger, sier han.

For å kunne selge bingoblokker på nett må lokalradioen inngå avtale med en av aktørene som leverer en godkjent plattform for salg av digitale bingoblokker. Det er per i dag tre aktører som har slik tillatelse fra Lotteritilsynet. Det er nevnte Radiobingo SA, radiobingo.no og Bingosystemer. Som medlem kan lese mer om de ulike løsningene i forbundets medlemsportal.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.