Medlemsinformasjon

Ny mulighet for å søke innovasjonsstøtte

4. mars er søknadsfrist for innovasjonsstøtte til medier. Årets pott er på ti millioner kroner, og små og lokale medier prioriteres i støtteordningen. Hedmarksradioene og KSU 24/7 fikk støtte fra ordningen ved tildelingen for 2018.

– Det var stor interesse for støtteordningen da den kom i fjor, og vi håper på like mange gode søknader i år, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Ordningen med innovasjonsstøtte til nyhets- og aktualitetsmedier var ny i fjor, og da ble sju millioner kroner fordelt på 18 prosjekter. I år har Medietilsynet tre millioner kroner mer til fordeling. Målet med den nye ordningen er å fremme mediemangfold og en opplyst offentlig samtale gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i nyhets og aktualitetsmedier.

Stor interesse for innovasjonsstøtte

I fjor kom det inn 71 søknader fra ulike medievirksomheter, som til sammen søkte om over 30 millioner kroner.
– De mange gode søknadene vitner om stor interesse og behov for en slik støtteordning. Det er derfor gledelig at innovasjonsstøtten ble styrket med tre millioner kroner i år. Det gir oss mulighet til å gi støtte til flere gode prosjekter, sier Velsand.

Innovasjons- og utviklingsstøtten ble innført av regjeringen etter forslag fra Mediemangfoldsutvalget, og forvaltes av Medietilsynet.

Små, lokale medier prioriteres

Blant prosjekter som fikk støtte i fjor, var Bladet Sunnhordland, som ønsket å lage en interaktiv og klikkbar oversikt med innhold fra avisen ved å bruke droner. Lokalavisen Porten.no i Indre Sogn ville utvikle en ultralokal nettavis der hver kommune får sin egen forside, mens lokalavisa Sunnmørsposten ønsket å teste ut ny arena for å tiltrekke seg youtubere.

Innovasjons- og utviklingsarbeid i små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier skal prioriteres når støtten fordeles.
– Støtteordningen er særlig viktig for små medier med begrensede midler til å gjennomføre utviklingsarbeid på egen hånd, sier Velsand.

Søk innovasjonsstøtte og les mer om støtteordningen her

Ved spørsmål om støtteordningen, ta kontakt med Jan-Erik Andersen.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar