Illustrasjon: Pål Lomeland/NLR
Medlemsinformasjon

Nyttig hjelp fra Norsk lokalradioforbund

Ved inngangen til et nytt spennende radioår har Norsk lokalradioforbund lansert flere nyttige verktøy for sine medlemmer. 

Det ene er et rapporteringsverktøy for musikk, spesielt tilrettelagt for rapportering til Gramo.

–  Med bakgrunn i en spørreundersøkelse har vi utviklet et verktøy som er innrettet mot de syv mest benyttede avspillingssystemene i bransjen. I tillegg er det ett avspillingssystem som har innebygd standardløsning for Gramorapportering som også er godkjent. Med dette vil mellom 80 og 90 prosent av medlemmene være dekket av løsninger for rapportering, sier daglig leder Pål Lomeland.

Fra og med 1. januar 2018 krever Gramo at alle lokalradioer rapporterer musikkbruken. Dette fremkommer av rammeavtalens paragraf 8. Rapporten må leveres elektronisk som filvedlegg i et format som Gramo kan godta. Manglende rapportering, eller rapportering som ikke leveres i et godkjent format, vil medføre et tilleggsvederlag.

Det har også vært et ønske fra store deler av lokalradiobransjen at artistene (inkludert lokale og regionale artister) får en rettmessig økonomisk andel av radiospillingen.

Er dette aktuellt for din radio, ta kontakt med Norsk Lokalradioforbund.

Forbundet har også laget en manual som tar for seg hvordan den nye personvernforordningen (GDPR) påvirker lokalradio og hva konsekvensene av å ikke følge påbudet er.  Dette på bakgrunn av et økende antall henvendelser fra medlemmene omkring den nye personvernlovgivningen, 

Det er Advokatfirmaet Schjødt som på oppdrag fra Norsk Lokalradioforbund har laget veiledningen. Manualen gir en lettfattelig oversikt over de mest sentrale kravene i forordningen inkludert praktiske tips for hvordan medlemmene kan innrette virksomheten etter loven. Den er innrettet på en måte som også ivaretar bransjespesifikke temaer som bingo, konkurranseavvikling, markedsføring med mer.

Dette kan lastes ned på internsidene til Norsk Lokalradioforbund. Har du ikke tilgang til dette så ta kontakt med Pål Lomeland.

Advokatfirma Schjødt kommer også på landkonferansen i april for å gjennomgå sentrale temaer og svare på eventuelle spørsmål fra bransjen. Se www.radiokonferanse.no for mer informasjon rundt konferansen.

LOKALRADIO.NO ØNSKER ALLE ET GODT NYTT ÅR!

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar