Statsråd, Trine Skei Grande inviterte radioaktørene til rundebordkonferanse (Foto: Pål Lomeland)
Medlemsinformasjon

Oppdaterte Kulturministeren om lokalradio på FM og DAB.

Kulturminister Trine Skei Grande hadde tirsdag innkalt til en rundebordskonferanse om digitaliseringsprosessen for den norske radiobransjen. Norsk Lokalradioforbund var invitert sammen med Radio Metro, NRK, P4 og Radio Norge. Lokalradioforbundet møtte med styreleder Aslak Sommerfelt Skretting og daglig leder Pål Lomeland, samtidig som Svein Larsen og Hilde Apneseth representerte Radio Metro.

Det ble mye mediedekning om bråket rundt frekvenssituasjonen rundt Oslo etter møtet, men konferansen ble også en god anledning for forbundet til å gi Kulturministeren en bred oppdatering om hvor den norske lokalradiobransjen står i den pågående digitaliseringen. Vi kom et stort steg videre i forhold til å få løftet opp de momentene som er viktige for oss.

Norsk Lokalradioforbund presenterte oppdaterte tall fra administrasjonen i forbundet om lokalradioaktørene, både på FM og DAB. De største radioene sender både på FM og DAB og er i gang med utbygging av DAB. Spesielt de mindre radioene sender i stor grad fortsatt kun på FM. 33% av aktørene fra FM har i dag parallelldistribusjon på DAB, mens det nå er omtrent 10% av lokalradioene som kun sender på DAB.

Tall fra Kantar Media viser at 23% av den samlede lokalradiolyttingen skjer på DAB, mens 73% er på FM. Lokalradio har i dag en samlet daglig dekning på 14% på landsbasis. De siste ti årene har den daglige oppslutningen ligget mellom 12 og 15%.

Skretting fikk ellers brukt mye tid på en gjennomgang for statsråden av hvordan det er tilværelsen på FM som gjør lokalradio i stand til både å bygge ut, men også drifte, de digitale sendernettene. Hun viste forståelse for at lokalradio trenger forutsigbarheten fra FM-konsesjonene når det skal investeres i DAB i årene som kommer, og han var fra forbundets side tydelig på at lokalradioene mener at avklaringen om forlenging må komme nå.

Forbundet presenterte også tall som viser hvor vanskelig det er å drive lokalradio kun på DAB. Syv konsesjonærer som utelukkende sender på DAB hadde i 2017 samlet omsetning rett under 3 millioner kroner, og gikk 5 millioner i minus. En av aktørene som har sendt lengst på DAB, Ordentlig Radio, valgte nylig å levere inn DAB-konsesjonen, for kun å sende på internett. Han ønsket å vise statsråden at tallene tydelig viser at lokalradio i dag ikke kan leve av bare DAB, og at dette gjelder selv de største, kommersielle, aktørene. Den klare konklusjonen er at lokalradiobransjen ikke er rede til en forsert FM-slukking.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar