Medlemsinformasjon

Radiospots som kan sendes 1. juledag

1. juledag er det ikke lov å sende vanlig reklame på radio, men det er lov å sende “reklame” for humanitære organisasjoner. Her er noen radiospots som kan passe. 

Stiftelsen Organdonasjon
Det står til enhver tid rundt 450 pasienter på venteliste for et nytt, livreddende organ, og ventelisten øker. Hvert år dør flere mens de venter. Derfor er det så viktig at befolkningen sier ja til organdonasjon. Stiftelsen Organdonasjon jobber for å øke bevisstheten og kunnskapen om organdonasjon i befolkningen. Målet er at flere tar et positivt standpunkt til organdonasjon og informerer sine nærmeste om dette. På denne måten kan flere liv bli reddet.

Om radiospottene
Radiospottene i serien «Den andre siden», er utviklet sammen med Per Høj. Budskapet er at uansett hva som venter på den andre siden, kan du la organene være igjen her på jorden, og dermed redde liv. Spottene tar for seg tre ulike scenarioer – himmelen, nirvana og valhall, og foreligger i en lang og kort versjon, henholdsvis på 50 og 15 sekunder. Uansett hva som er på den andre siden – trenger du ikke organene dine. Men det er det noen andre som gjør! Spottene ble belønnet med Sølvmikken i september 2020.

Organdonor_himmelen_v6
Organdonor_nirvana_v6
Organdonor_valhall_v6

Tvillingforeldreforeningen
Tvillingforeldreforeningen (TFF) er en nasjonal interesse- og støtteorganisasjon for omsorgspersoner for barn født ved flerbarnsfødsel. TFF skal arbeide for å sikre tilgang på helseopplysninger til fagpersonell, flerlinggravide, flerlingene selv og flerlingforeldre. Dette inkluderer veiledning i dobbeltamming, flerlingspesifikke problemstillinger i oppvekst og foreldrerolle, samt fysisk og psykisk helse i svangerskapet, under fødsel og gjennom oppveksten. TFF skal arbeide både som en aktiv pådriver ovenfor offentlige instanser og sørge for at 1. og 2. linjetjenesten i Norge tilbys nødvendig kunnskap om flerlinger. TFF skal i tillegg jobbe for flerlingforeldres rettigheter, gi ut faglitteratur og avholde tvillingforberedende fødselskurs. TFF skal være medlem i ICOMBO og holde seg faglig oppdatert gjennom dette internasjonale nettverket.

Om radiospottene:
Tvillingforeldreforeningen har utarbeidet tre profesjonelle radioreklamer. Lydopptakene er cirka 50 sekunder lange og handler om en gravid som tar ultralyd. Legen oppdager tvillinger. Vi hører tvillinger som snakker om hva de skal hete, synger DDE sangen «No blir det Liv» og øver seg på å skrike. Legen oppfordrer foreldrene til å ta kontakt med Tvillingforeldreforeningen for å få gode tips og råd for å forberede seg på å bli tvillingforeldre.

TVILLINGRADIO_LEIF052
TVILLINGRADIO_PLANLEGG051
TVILLINGRADIO_RAIRAI048

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.