Illustrasjon: Pål Lomeland
Medlemsinformasjon

Rapportering av omsetning til reklamestatistikk

Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM) ønsker opplysninger om reklameomsetning for norsk lokalradiobransje.

Det er reklametall for andre kvartal 2020 som gjelder. IRM ber om at så mange stasjoner som mulig rapporterer sine tall for å oppnå en best mulig statistikk.

Lokalradioene har svarfrist 11. august 2020.

IRM er et uavhengig og selvfinansiert institutt hvis formål er å kontinuerlig undersøke og kartlegge det norske og svenske reklame- og mediemarkedet. Instituttet gjennomfører analyser og lager prognoser når det gjelder reklamemarkedets utvikling og publiserer regelmessig rapporter og publikasjoner. Har du noen spørsmål, kan du kontakte instituttet på info@irm-media.se eller +46 8 663 04 90.

Rapportering, gjør du online her

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.