Medlemsinformasjon

Registrering for mediekompensasjonsordning er åpnet

Litt i overkant av 100 medievirksomheter har så langt registrert seg hos Medietilsynet som brukere og er klare for søknadsprosessen når denne åpner 4. august. Medietilsynet anbefaler alle som ønsker å søke kompensasjon å registrere seg så raskt som mulig, for en mer effektiv saksbehandling. Potensielt er det over 500 medier som kan søke om midlertidig kompensasjonsordning for inntektsbortfall i forbindelse med koronakrisen, i følge tilsynet.

Stortinget har bevilget 300 millioner kroner til en ordning som skal komme medier som har blitt rammet av korona-krisen til gode. Ordningen skal støtte opp under mediene på en slik måte at de størst mulig grad skal kunne opprettholde den redaksjonelle virksomheten. Ordningen vil kompensere for inntil 60 prosent av virksomhetens inntektsbortfall i perioden fra 15. mars til 30. juni 2020.

Reglene for hvem som kan få kompensasjon og hvordan kompensasjonens størrelse blir beregnet, fastsettes av Kulturdepartementet i en egen forskrift. Forskriften er sendt på høring og blir endelig fastsatt i første halvdel av juli.

Kompensasjonsordningen administreres av Medietilsynet. Fristen for å søke om kompensasjon er 13. august 2020. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig 4. august.

For å kunne søke om kompensasjon må medievirksomheten opprette en bruker hos Medietilsynet. Medietilsynet oppfordrer alle som planlegger å søke om kompensasjon til å opprette en bruker så raskt som mulig. Dette gjelder selv om din virksomhet allerede har en bruker hos Medietilsynet fordi dere mottar tilskudd, leverer årsmelding, eller liknende.

Tilgangen til skjema for å søke om kompensasjon er knyttet til epostadressen dere registrerer hos Medietilsynet. Det er derfor avgjørende viktig at dere oppgir rett epostadresse uten skrivefeil. Pass på at dere ikke registrer eposten til en person som har ferie eller av andre årsaker ikke kan fylle ut søknadsskjemaet i august.

Hvem kan søke?
Etter forskriften kan ansvarlig redaktør og administrerende direktør i mediet søke om kompensasjon. Videre kan foretakets autorisert regnskapsfører og revisor søke på vegne av foretaket. For medier organisert i et konsern som eier flere medievirksomheter, kan den enheten som til vanlig utarbeider årsregnskap for virksomheten søke på vegne av foretaket.

Lenke til skjema for å opprette en bruker finner du på www.medietilsynet.no/koronakompensasjon. Der finnes også oppdatert og utfyllende informasjon om kompensasjonsordningen.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.