Medlemsinformasjon

Stor økning i utsendte bingovarsler

Det er viktig å holde papirene i orden. Det får stadig flere lokalradioer merke. Det meldes om en økning i antall varsler om manglende rapportering når det gjelder radiobingo, som kan få dramatiske konsekvenser.

Norsk Lokalradioforbund er gjort kjent med at fem lokalradioaktører i den senere tid har fått pålegg fra Lotteritilsynet om å stenge sin radiobingo med umiddelbar virkning. Bakgrunnen for kravet om stengning er enten manglende rapportering eller spill uten gyldig bingotillatelse.

Gjeldende forvaltningspraksis for slike brudd på bingoforskriften, er at tillatelsene inndras for minst 6 måneder. Straffen kan også bli strengere om lokalradioen har en historikk for lignende saker eller om radioen ikke retter seg umiddelbart etter Lotteritilsynets pålegg.

Det har de senere årene også vært en formidabel økning i antall utsendte varsler om manglende rapportering. I 2020 og 2021 ble det sendt ut ikke mindre enn 53 slike varsler fra Lotteritilsynet til lokalradioaktørene. Med tanke på antall tillatelser totalt, er dette tallet svært høyt.

Konsekvensene av å være uten radiobingo er svært store, da dette ofte er radiostasjonenes viktigste og i mange tilfeller eneste inntektskilde.

  – Vi i forbundet ønsker nå å sette fokus på denne problemstillingen – mest av alt for å hindre at lignende saker oppstår i fremtiden, men også for å bistå lokalradioene i å forstå bingoregelverket og for å etablere gode rapportering- og søknadsprosedyrer, skriver Norsk lokalradioforbund i et nyhetsbrev.

Det har skjedd enkelte endringer i bingoforskriften som det er viktig for lokalradioer som avvikler bingo bør kjenne til.

Forbundet har i dialog med Lotteritilsynet laget en veileder for bingo i radio- og TV.

 – Vi ber våre medlemmer som avvikler bingo om å sette seg inn i denne og også kommunisere den internt til medarbeidere som er er involvert i det administrative knyttet til radiobingo, er oppfordringen i nyhetsbrevet som er sendt ut til alle medlemmer.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.