Foto: Nils Martin Kristensen/GLR
Medlemsinformasjon

Større premier for radiobingo

Det er nå lov å spille radiobingo med vesentlig høyere premiesummer. Det er klart etter at endringer i bingoregelverket er vedtatt.  Den nye forskriften trådte i kraft 11. januar.

De nye endringene i bingoregelverket følger opp stortings-meldingen fra 2016-2017, “Alt å vinne – ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk”.

– Formålet med disse endringene er å styrke bingo som et sosial møtested og spill på det norske markedet, og gi bransjen mulighet for teknisk utvikling, sier kulturminister Trine Skei Grande.

– Samtidig vil dette opprettholde inntektsgrunnlaget til mindre foreninger og lag som mottar overskudd fra bingo, sier kulturministeren.

Den store forskjellen for radiobingoen er endringen i bingoforskriftens § 27. Den skal nå lyde: 

Verdien av den enkelte gevinst må ikke overstige kr 10 000,–. Den samlede gevinstverdi for den enkelte spilledag må ikke overstige kr 25 000,–.

I tillegg til gevinster etter første ledd, kan det settes opp en oppsamlingsgevinst. Denne gevinsten kan bestå av en gevinst på kr 100 000,–, eller bestå av flere potter som samlet ikke overstiger et beløp på kr 100 000,–.

I forhold til tidligere regeverk betyr dette mer konkret at samlet verdi på enkeltgevinster opprettholdes på samme nivå, men at maksimalverdien på en enkelt gevinst økes fra 5 000 til 10 000 kroner. Grensen på oppsamlingsgevinsten går opp fra 70 000 til 100 000 kroner. Rammen på 100 000 betyr at en enten kan ha en stor pott på til sammen kr 100 000, eller flere mindre potter der det samlede beløpet ikke overstiger maksimumsbeløpet. Det foreslås videre at det ikke skal være egne grenser for hvordan jackpotten bygges opp. Sistnevnte betyr at lokalradioen selv kan definere størrelsen på ny jackpot, når potten går ut.

Det er ingen endring i § 26. Det betyr at bingobonger kan selges over internett, men de må fortsatt skrives ut for å kunne benyttes av bingospillet. Også tillatelseperioden er utvidet fra et til to år. Dette vil imidlertid ikke tre i kraft før neste tillatelsesperiode og betyr at lokalradioene må søke om ny to-årig tillatelse i oktober i år.

En mulig ringvirkning for lokalradios del er at den nye forskriften åpner for at bingospillere kan delta i hovedspillet i en bingohall via internett. Det betyr at lokalradio ikke lenger har enerett til å bingospill hjemmefra og at konkurransesituasjonen som følge av dette kan endres.

Det er også en rekke andre endringer i bingoforskriften, men de ser ikke ut til å føre til noen vesentlige forandringer for lokalradioer som spiller radiobingo.

Spesialrådgiver, Tore Bell kommer til landskonferansen på Gardermoen, lørdag 6. april klokken 12.15 for blant annet å informere om hvilke direkte og indirekte konsekvenser lovendringen får for lokalradio.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar