Medlemsinformasjon

Støtt humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner

Første juledag er reklamefri dag i radio og TV, men det gis som kjent adgang til å sende ubetalte innslag for samfunnsnyttige tiltak og holdningskampanjer.

Norsk Lokalradioforbund vil gjerne bidra med å støtte opp om kampanjene og oppfordrer våre medlemsstasjoner til å legge annonsene i rotasjon.

Kirkens SOS
Kirkens SOS er landet største krisetelefon og mottar over 500 henvendelser i døgnet. Organisasjonen har 1000 frivillige spredt over hele landet, og er alltid tilgjengelig. 24/7. Den som kontakter Kirkens SOS kan ringe, chatte eller skrive meldinger på mail. Kirkens SOS tilbyr uforpliktende og anonym samtale hele døgnet, hver dag i året.

Last ned annonse

Stiftelsen organdonasjon
Stiftelsen Organdonasjon ble opprettet i 1997 på bakgrunn av den store mangelen på organer for transplantasjoner. Deres formål er å bidra til å bedre tilgangen på organer for transplantasjoner. Dette gjør stiftelsen ved å informere allmennheten om hva organdonasjon er, og ved å formidle hvor viktig det er at alle tar stilling til organdonasjon mens man lever.

Last ned annonse

Dyrevernalliansen
Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk. Alliansen ble stiftet i 2001 og har i dag over 10.000 støttespillere og over 250.000 følgere på Facebook og andre sosiale medier. Dyrevernalliansen er registrert i Frivillighetsregisteret, og medlem av Norges Innsamlingsråd. Organisasjonen er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og mottar støtte fra Landbruks- og matdepartementet.

Last ned annonse

FNs World Food Programme
FNs World Food Programme (WFP) er verdens største humanitære organisasjon for bekjempelse av sult. WFP er en del av FN-systemet og leverer assistanse til omtrent 80 millioner mennesker i over 80 land rundt om i verden hvert år. I humanitære kriser gir WFP matvareassistanse til ofre for krig, konflikt og naturkatastrofer. Når situasjonen er stabil, jobber WFP med langsiktige utviklingsprogram for å forebygge sult og for å bidra til gjenoppbygging av infrastruktur i lokalsamfunn. WFP er utelukkende finansiert av frivillige bidrag.

Last ned annonse