Medlemsinformasjon

Tilbyr nettradioløsning gjennom forbundet

Norsk Lokalradioforbund ønsker hele tiden å tilby nye og relevante verktøy som forenkler hverdagen for våre medlemmer. Nettradio har etterhvert blitt svært viktig for lokalradioene, og utgjør for mange en mer og mer betydelig distribusjonsplattform. Nye sikkerhetsvilkår knyttet til drift av nettradio og dertilhørende større kompetansekrav, gjør at forbundet har etablert og stilt til rådighet en felles nettradiotjener til bruk for medlemmene.

En nettradiotjener er en rask og kraftfull dataserver som fungerer som tilgangspunktet mellom internett og den enkelte bruker. Tjeneren håndterer alle samtidige påkoblinger og all datatrafikk til en nettradio. Forbundet disponerer plass til en dedikert nettradioserver på et datasenter med 24/7 oppetid. En slik delt ressurs, som både tilbyr moderne tilleggsfunksjonalitet og der drift og vedlikehold er inkludert, innebærer en forenkling og profesjonalisering av lokalradioenes nettradioløsning, samtidig som det også tilfredstiller alle nye sikkerhetskrav og er et kostnadseffektivt alternativ. Regelmessige oppgraderinger av funksjonalitet og maskinvare sørger for best mulig ytelse, stabilitet og sikkerhet.

Mange lokalradioer drifter i dag sine egne nettradiotjenere med Windows som operativsystem. For å unngå blokkering av tjeneren er det nå krav om å aktivere SSL. Skal man benytte SSL for nettradiotjenere som er på markedet – kreves det terminalbaserte operativsystemer som Linux/Ubuntu. Dette øker kompetansekravet for de fleste av medlemmene. Forbundet ser det som viktig å kunne bistå sine medlemmer som ikke har tilgang til slik kompetanse og det er bakgrunnen for etableringen av nettradioløsningen.

Tjenesten prisdifferensieres i ulike nivåer, sett i forhold til maksimalt antall samtidige tilkoblinger, såkalte slots og tilgang på tilleggsfunksjonalitet. Det tilbys fem ulike pakkeløsninger, der den enkelte lokalradio kan velge pakke ut fra eget behov. Backupserver, lytterstatistikk og overvåking er blant tilleggfunksjonene man kan velge.

Her finne mer informasjon om tjenesten og priser (krever brukerinnlogging):
https://www.lokalradio.no/nettradio/

Her kan du bestille plass i tjenesten (krever brukerinnlogging):
https://www.lokalradio.no/nettradio/bestilling/

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.