Medlemsinformasjon

To tilskuddsordninger man kan prøve

Med fallende inntekter i flere lokalradioer som følge av korona-pandemien kan det være greit å vite at det finnes tilskudds-ordninger lokalradio kan prøve å søke om penger fra. 

Vi kan ikke garantere at lokalradio får penger fra de to tilskudds-ordningene nedenfor, men det skader ikke å prøve.

Øremerkede midler til norsk journalistikk

Stiftelsen Fritt Ord bevilger inntil 25 millioner kroner årlig i fire år til journalistikkprosjekter. Satsingen på totalt 100 millioner kroner har tittelen Norsk journalistikk. Utlysningen har seks søknadsfrister gjennom året og skal løpe over fire år.

Neste frist er 8. mai 2020 kl. 15.00. Søknader leveres i Fritt Ords søknadssenter.

Stiftelsen Fritt Ord har lenge hatt medier og journalistikk som et av kjerneområdene. I den krevende situasjonen mediene og dermed hele offentligheten nå er inne i, ønsker vi å satse ytterligere for å legge til rette for og å støtte kvalitetsjournalistikk på flere områder.

Satsningen er tematisk helt åpen. Journalistene, redaktørene og de redaksjonelle miljøene kan fritt utforme sine søknadsprosjekter når det gjelder temavalg og innhold. Stiftelsens mål er å være med på å muliggjøre prosjekter som kan bli viktige i samfunnsdebatten og for flest mulig borgere.

LES MER OM DENNE TILSKUDDSORDNINGEN

Tilskudd til dialog, debatt, samarbeid og kunnskapsutvikling

Barne- og familiedepartementet utlyser 5,4 mill. kroner til dialogarbeid og tiltak som kan bidra til kunnskapsutvikling og debatt om tros- og livssynspolitiske spørsmål.

Tros- og livssynssamfunn, andre frivillige organisasjoner, lag, foreninger mv. samt kommuner kan søke om tilskudd.

Det lyses ut midler til:

  • Dialogarbeid – aktiviteter på eller tilknyttet tros- og livssynsområdet som kan fremme gjensidig forståelse og respekt for forskjeller og for felles verdier som samfunnet bygger på, som demokrati, rettsstat og menneskerettigheter
  • Tiltak som kan bidra til kunnskapsutvikling og kompetanseheving om tros- og livssynspolitiske tema
  • Tiltak som kan stimulere til økt samarbeid mellom kommuner og tros- og livssynssamfunnene for å løse sosiale og diakonale utfordringer

For nærmere informasjon om hvilke tiltak som omfattes av ordningen, krav til søknaden og rapportering, vises det til regelverket for tilskuddsordningen.

Departementet vil tildele engangstilskudd i størrelsesorden 50.000–400.000 kroner.

Søknadsfristen er 25. juni 2020. 

Søknad med vedlegg bes sendt elektronisk til postmottak@bfd.dep.noDette søknadsskjemaet må benyttes.

LES MER OM DENNE TILSKUDDSORDNINGEN

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar