Foto: dsb.no
Medlemsinformasjon

Viktig melding – Lytt på radio

Onsdag 13. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – lytt på radio» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Til tross for at mange lyttere ikke har anskaffet seg DAB-radio, fortsetter myndighetene å sende ut viktige meldinger på radio, heldigvis kan lokalradio hjelpe til med beredskapen.

Testen onsdag betyr at alle lokalradioer som er tilknyttet beredskapsavtalen skal videresende NRK Dagsnytt og påfølgende distriktsnyheter samtidig og uendret på sine frekvenser.

Sivilforsvaret tester hvert år varslingsanleggene i januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.

– I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan varslingsanleggene også brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og reparere det som ikke fungerer.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Daae.

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

  • Jeg og i liket med mange andre fikk inn NRK aldeles utmerket på DAB+ klarte ikke få inn noen lokalradio da jeg tydeligvis var uten for dekningsområde og slik er det over store deler av Norge. Lokal radio har som navnet sier en svært begrenset dekningsområde og svært ofte med elendig lyd som gjør at det er svært slitsomt å høre på.