Foto: dsb.no
Medlemsinformasjon

Viktig melding – Lytt på Radio

Onsdag 8. januar klokken 12.00 holdes det offentlig varslingsprøve for Sivilforsvaret. Det er signalet VIKTIG MELDING – LYTT PÅ RADIO som sendes

Av beredskapshensyn har myndighetene jevnlige tester av sitt varslingsanlegg. I en krisesituasjon vil det bli sendt ut viktige meldinger på radio, og lokalradio er et viktig bidrag i denne beredskapen.

Testen onsdag betyr at alle lokalradioer som er tilknyttet beredskapsavtalen skal videresende NRK Dagsnytt og påfølgende distriktsnyheter samtidig og uendret på sine frekvenser.

NRK vil også omtale dette i fjernsyn kvelden før, samt NRK radio og NRK tekst TV samme morgen. Umiddelbart etter signalet er sendt vil NRK radio lese en melding angående testen.

“Signalet VIKTIG MELDING – LYTT PÅ RADIO er nettopp utløst over Sivilforsvarets varslingsanlegg. Dette er bare en teknisk prøve. Ellers betyr signalet at en viktig melding vil bli gitt til befolkningen over NRK. Vi gjentar at dette bare dreier seg om en teknisk prøve.”

Sivilforsvaret har sireneanlegg (tyfoner) for varsling av befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasin.

I krig kan varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep.Rundt om i landet er det plassert ca. 1 250 varslingsanlegg, de fleste i byer og tettstader. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen. Sivilforsvaret tester installasjonene to ganger i året, vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni.

Du kan finne mer informasjon om varslingsprøven på www.sivilforsvaret.no

I en krise vil det være NRK som er den viktigste kilden til informasjon, men en rekke lokalradioer er med i en beredskapsordning som gjør at viktig informasjon også vil bli sendt på lokalradio. Derfor er det viktig å jevnlige teste at det fungerer også på lokalradio.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar