Illustrasjon: DAB-sender
Myndighetsinformasjon

Lokal-DAB også i Hallingdal

Det blir stadig færre områder i landet som står uten lokal DAB. Nå har noen meldt sin interesse for gi også lyttere i Nordre Buskerud tilgang til digital lokalradio.

Medietilsynet melder at de har mottatt søknad om anleggskonsesjon for opprettelse og drift av senderanlegg for digital lokalradio i Ringerike, Hallingdal og Numedal. Regionen står i dag uten lokalradiotilbud på DAB.

Tilsynet oppgir ikke hvem som har søkt på konsesjonen, men åpner for at andre interessenter som ønsker å sende inn konkurrerende søknader må gjøre det innen 22. desember 2017.

Dette gjelder altså lokalregion nummer 9: Ringerike, Hallingdal og Numedal som omfatter kommunene Hemsedal, Ål, Gol, Hol, Nes, Nore og Uvdal, Flå, Ringerike, Krødsherad, Sigdal, Modum, Hole. Alle i Buskerud fylke.

Medietilsynet opplyser at hvis det kommer inn flere søknader vil tildelingen avgjøres ved auksjon. Den vil bli avholdt som en «lukket førstepris»-auksjon. Det betyr at søkerne leverer ett bud hver – og det høyeste budet vinner.

Hvis Medietilsynet ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen vil anleggskonsesjonen bli tildelt søker. Konsesjonen vil vare til 31.12. 2031.

For å sende radio på DAB trengs en innholdskonsesjon. Dette gjelder for både riksdekkende radio og lokalradio. For å drive senderanlegg for DAB trengs anleggskonsesjon og frekvenstillatelse.

Anleggskonsesjonen gjelder for opprettelse og drift av senderanlegg for digital lokalradio.

Den som tildeles anleggskonsesjon påtar seg ansvaret for å overholde de vilkår som blir satt for konsesjonen. Anleggskonsesjonæren skal legge til rette for utvikling av et mangfoldig digitalt lyttertilbud.

Lokalradioblokka består av 37 lokalregioner som til sammen dekker hele fastlands-Norge. Det skal tildeles én frekvenstillatelse og én tilhørende anleggskonsesjon i hver lokalregion i Lokalradioblokka.

Lokal DAB kommer i tillegg til de riksdekkende nettene, der NRK har sitt eget nett og de kommersielle kanalene deler det andre nettet. Det eksisterer også et tredje riksdekkende nett, som er tildelt Norkring, men dette er ikke bygd ut. Det er også teoretisk mulig med enda et DAB-nett, men dette nettet var opprinnelig påtenkt digital TV.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar