Sogndal Foto: Kyrre Dahl, erdetmulig.no
Myndighetsinformasjon

Auksjon for lokal DAB i Sogn

Nå er det duket for auksjon for de som ønsker seg konsesjonen for lokal DAB i Sogn. Konsesjonen går til den som er mest villig til å bruke penger. 

Nkom varsler oppstart for pengeauksjon av frekvensressurser til DAB lokalradio i region 21, som består av flere kommuner i Sogn.

Det er levert konkurrerende søknader om lokalradio i regionen, så tildelingen skjer derfor ved auksjon. Budfrist er 13. november kl 12.00.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet skal tildele henholdsvis frekvenstillatelse og anleggskonsesjon for lokal DAB region 21, med varighet til 31. desember 2031.

Region 21 består av kommunene Sogndal, Lærdal, Vik, Høyanger, Aurland, Hyllestad, Solund og Gulen.

Spektrumstillatelsen i lokalregion 21 omfatter kanal 12C, frekvensområde 226,592 – 228,128 MHz.

Budfrist 13. november kl 12.00

Auksjonsformen er lukket andreprisauksjon, og frist for innlevering av budskjema er 13. november kl 12.00.

Frist for innlevering av registreringsdokumenter til auksjonen er 6. november kl 12.00.

All relevant informasjon om auksjonen finner du på Nkoms auksjonsside.

Enhver fysisk eller juridisk person hjemmehørende i EØS-området, Sveits eller Storbritannia kan delta i auksjonen. Foretak må være registrert med norsk organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene (www.brreg.no) før registrering til auksjon gjennomføres.

Enhver form for direkte eller indirekte samarbeid eller samordnet opptreden mellom budgivere eller deres interessenter som virker eller er ment å virke konkurransebegrensende, er forbudt.

For å få delta i auksjonen må budgiver stille en ubetinget og ugjenkallelig «on demand»- bankgaranti på 50 000 – femti tusen – kroner, til dekning av eventuelle betalingsforpliktelser som oppstår ved gjennomføring av auksjonen.

Registreringsdokumenter, inkludert bankgaranti, må være mottatt av Nkom innen 06.11.2020 klokken 12:00

Resultatet av auksjonen offentliggjøres 18. november.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.